• Urban Utveckling är ett kunskapsföretag som analyserar människors samspel med platsen och den fysiska miljön.

  Urban Utveckling är ett kunskapsföretag som analyserar människors samspel med platsen och den fysiska miljön.

 • Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering.

  Urban Utveckling arbetar med den sociala dimensionen av samhällsplanering.

 • Alla platser är unika. Därför är det viktigt att förstå vilka komponenter som gör platsen till vad den är.

  Alla platser är unika. Därför är det viktigt att förstå vilka komponenter som gör platsen till vad den är.

Vi är övertygade om att varje plats kan lyftas, utvecklas och förbättras med tillräcklig kunskap om dess mjuka värden.

Vi är ett kunskapsföretag med åtta medarbetare som har en varierad bakgrund inom bland annat kulturgeografi och samhällsplanering. Vi besitter en unik kombination av kompetenser för att lyfta, stärka och utveckla platser, vilket bidrar till att våra uppdragsgivarens projekt blir framgångsrika. Vi har varit verksamma i branschen i över 10 år. 

Urban Utveckling arbetar aktivt med att bidra till ett socialt hållbart samhälle och en jämlik stad där alla har samma möjligheter och där grundläggande rättigheter uppfylls. Vi analyserar, utreder och utvärderar för att ge kommuner, fastighetsägare, exploatörer och byggföretag underlag och processtöd i samband med nybyggnad eller utveckling av befintliga miljöer.

Projektledning

 Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar

Läs mer

Tillgänglighet

 Vi utvecklar tillgängligheten i den fysiska miljön genom tillgänglighetsinventeringar, analyser och åtgärdsförslag.

Läs mer

Medborgardialog

Vi arbetar med boendedialog och medborgardialog, kunskapen finns hos invånarna i området.

Läs mer

Platsmarknadsföring

En viktig del i arbetete med att lyfta bostadsområden är att förbättra bilden genom platsmarknadsföring. 

Läs mer

Utvärderingar

Vi mäter resultat och genomför utvärderingar inom samhällsplanering och fastighetsutveckling.  

Läs mer

Analyser och förslag

Vi gör analyser och ger utvecklingsförslag för en socialt hållbar utveckling av platser och stadsdelar.

Läs mer

 • Barkehus
 • arvikafastighetsab
 • Lekebergs Bostader
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • 2d
 • SaeBO-logo
 • FastiJarva cmyk3
 • SB logo cmyk
 • 1d
 • NCC logo
 • nynashamns
 • fastpartner-1
 • Tierpsbyggen logotype
 • Logo-saterbo 1
 • stangastaden logga
 • kopparstaden logo
 • loga-ragfast
 • stockholm the
 • oporten logo retina
 • malmoe
 • hudd logo fyrf sve
 • Peab
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • HUGEloggo
 • jarfalla logo
 • balder-logo
 • Logo-Hedemorabostader
 • hultsfred logo
 • stockholmshemprod
 • Botkyrkabyggen
 • Storfors Kommun
 • Telge
 • nybo-logga
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • Stockholms stad logotyp svart
 • olofstromshus
 • 1c
 • tmr stockholm
 • Boverket-logo-250
 • hudiksvallsbostader logotype
 • riksbyggen
 • Skelleftea kommun
 • Ann Söderström, VD Nykvarnsbostäder

  Vi upplever att Urban Utveckling genom sin rapport bidragit till att bolaget kommer att kunna utföra åtgärder med stor betydelse för våra kunder samt utgöra ett komplement till bolagets underhållsplanering.