Arbete med boende från marken och uppåt för en hållbar utveckling och ett positivt resultat

Stadsdelsutveckling för socioekonomiskt utsatta bostadsområden

Erfarenhet

Vi har varit verksamma i branschen sedan 2005, och har med åren fått en såväl bred, som djup kunskap om områdesutveckling i socioekonomiskt utsatta områden.

Engagemang

Vi brinner för det vi gör, att skapa och bidra till en positiv utveckling i utsatta områden. Vi arbetar nära marken, med boende och verksamma, för att tillsammans kunna skapa trygga och säkra boendemiljöer.

Kompetens

Vi har genomfört över 100 uppdrag som legat till grund för områdesutveckling i utsatta områden. Tack vara vår erfarenhet kan vi identifiera ett områdes potential och utvecklingsmöjligheter.

Urban Utveckling är en aktör inom stadsdelsutveckling som arbetar för att utveckla socioekonomiskt utsatta bostadsområden i hela landet

Vi vill bidra till en samhällsutveckling som inkluderar och är tillgänglig för alla. Genom bland annat kartläggningar, analyser, rådgivning, samverkan och medborgardialoger arbetar vi med att stärka och lyfta platser och områden med socioekonomiska utmaningar. Vi utgår från våra uppdragsgivares ambitioner och resursramar när vi föreslår insatser och är särskilt uppmärksamma på hur redan tillgängliga resurser kan användas effektivare. Vi arbetar ”från marken och uppåt”, vilket innebär att vi baserar våra rekommendationer på fältarbete, observationer och platsanalyser.

Urban utveckling är en aktör inom

Projektledning

Vi erbjuder projektledningstjänster till kommuner, fastighetsägare och fastighetsägarföreningar.

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar.

Föreläsningar

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Urban Utveckling är en aktör inom stadsdelsutveckling som arbetar för att utveckla socioekonomiskt utsatta bostadsområden i hela landet

Vi vill bidra till en samhällsutveckling som inkluderar och är tillgänglig för alla. Genom kartläggningar, analyser, rådgivning, samverkan, medborgardialoger och mycket mer arbetar vi med att stärka och lyfta platser och områden med socioekonomiska utmaningar. Vi utgår från våra uppdragsgivares ambitioner och resursramar när vi föreslår insatser och är särskilt uppmärksamma på hur redan tillgängliga resurser kan användas effektivare. Vi arbetar ”från marken och uppåt”, vilket innebär att vi baserar våra rekommendationer på fältarbete, observationer och platsanalyser.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Projektledning

Vill du boka en föreläsning? Vi delar gärna med oss av den kunskap vi byggt under åren.

Referenser

Läs vad våra kunder säger om oss

JOBBA HOS OSS

Vill du bli en av oss?

Vi söker alltid kontakt med framtida medarbetare. Skicka gärna en spontanasökan till oss!

OM OSS

Vi arbetar ”från marken och uppåt”

Urban Utveckling arbetar med områdesutveckling med tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Vi arbetar från marken och uppåt, vilket innebär att vårt arbete baseras i fältarbete, observationer och platsanalyser. För oss är det viktigt att arbeta med de som bor, lever och verkar på platserna, och vi involvera gärna boende genom dialoger, enkäter och spontanintervjuer.

Våra projekt

Läs mer om spännande projekt vi genomfört!

Följ oss på linkedIn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt consectetur adipiscing elit.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Hör av dig till oss om du har några frågor eller för att boka ett möte!