Sök
Stäng denna sökruta.

Stadsdelsutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar

Utvärderingar av brottsförebyggande insatser
0
Uppdrag i områden med socioekonomiska utmaningar
50 +
Uppstart och projektledning i fastighetsägarföreningar
0
Jesper Ackinger
Jesper AckingerStadsdelsdirektör Norrmalm, Stockholms stad
Läs mer
"Urban Utveckling levererade en bra rapport som vi hade stor nytta av. Urban Utveckling är bra på detaljerade analyser och jag rekommenderar andra att anlita dem."
Annelie Granath
Annelie GranathFörvaltningschef, Rättviks kommun
Läs mer
"Vi upplevde att det fanns ett genuint intresse från Urban Utveckling att ta sig an uppdraget och att vi återkommande hade en god dialog och uppföljning. Vi fick ett bra underlag som sedan utmynnade i en boendeplan. Som helhet är vi mycket nöjda och feedbacken vi fått från politiken i kommunen har varit positiv."
Mikael Källqvist
Mikael KällqvistVD, Bostads AB Mimer
Läs mer
"Urban Utveckling tillförde precis det som vi efterfrågar på Bäckby. Kompetens och omvärldskoll samt att konsulten tar våra aktiviteter vidare när linjen fastnar i vardagsbestyren. Ett samarbete som fungerar utmärkt!"

Urban Utveckling arbetar med stadsdelsutveckling för och med områden med socioekonomiska utmaningar

Urban Utveckling bidrar till en samhällsutveckling som inkluderar och är tillgänglig för alla, och har sedan vi grundades 2005 arbetat med att stärka platser och områden med socioekonomiska utmaningar. Vi arbetar tillsammans med de boende och verksamma på platsen, och anpassar våra metoder efter platsens unika förutsättningarna. Genom att utgå från våra uppdragsgivares ambitioner och resursramar, och vara särskilt uppmärksamma på hur redan tillgängliga resurser kan användas effektivare, kan vi föreslå insatser som blir långsiktigt hållbara, för såväl platsen som för er som aktör. Vi arbetar ”från marken och uppåt”, vilket innebär att vi baserar våra rekommendationer på fältarbete, observationer och platsanalyser.

Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar. Kontakta oss för att boka in ett förutsättningslöst möte där vi kan lära känna varandra! 

Trygghet och brottsförebyggnade

Urban Utveckling har lång erfarenhet av det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet i stadsdelar. Urban Utveckling samarbetar med Embrace Safety.

BID – inspirerad samverkan

Urban Utveckling har sedan början av 2000-talet arbetat med samverkan med inspiration från den internationellt beprövade samverkansformen BID – Business Improvement District

Områdesutveckling

Urban Utveckling arbetar med att analysera hur livsmiljöers fysiska förutsättningar, potential och utvecklingsmöjligheter kan förändras för att främja trygghet, trivsel och attraktion.

Referenser

Läs vad våra kunder säger om oss

JOBBA HOS OSS

Vill du bli en av oss?

Vi söker alltid kontakt med framtida medarbetare. Skicka gärna en spontanasökan till oss!

OM OSS

Vi arbetar ”från marken och uppåt”

Urban Utveckling arbetar med stadsdelsutveckling med tonvikt på platser och områden med socioekonomiska utmaningar. Vi arbetar från marken och uppåt, vilket innebär att vårt arbete baseras i fältarbete, observationer och platsanalyser. För oss är det viktigt att arbeta med de som bor, lever och verkar på platserna, och vi involvera gärna boende genom dialoger, enkäter och spontanintervjuer.

Samarbete med Embrace Safety

Urban Utveckling samarbetar med Embrace Safety och arbetar med EMBRACE som är det sverigeledande systemstödet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan.

Våra uppdrag

Läs mer om våra spännande uppdrag!

Vårt arbete gör skillnad!

Filmen visar Regnbågsparken i Fittja där Urban Utveckling, på uppdrag av Botkyrkabyggen, tog fram förslag på hur en parkeringsplats kunde omvandlas till en park för att motverka otrygghet och brottslighet som förekom på platsen. Parkeringsplatsen har förvandlats från en otrygg plats med kriminell verksamhet, till en trygg och trivsam park som är till för alla. Tillsammans med Botkyrkabyggen kunde vi  bidra till att skapa en socialt hållbar stadsdel.

Kompetens

Vi har genomfört över 100 uppdrag som legat till grund för områdesutveckling på platser med sociekonomiska utmaningar. Tack vare vår erfarenhet kan vi identifiera ett områdes potential och utvecklingsmöjligheter.

Erfarenhet

Sedan 2005 har vi arbetat med och i områden med socioekonomiska utmaningar. Vi har under lång tid byggt upp en välgrundad kunskap om hur platsutveckling för stärkta socioekonomiska förutsättningar, ökad trygghet och minskad segregation sker. Vi har utvecklat metoder och arbetssätt som långsiktigt leder till ökad livskvalitet och förbättrade levnadsvillkor för alla.

Engagemang

Vi brinner för det vi gör, att skapa och bidra till en positiv utveckling av platser och områden med socioekonomiska utmaningar. Med stadsdelsutveckling arbetar vi nära marken, med boende och verksamma, för att tillsammans kunna skapa trygga och säkra boendemiljöer.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Hör av dig till oss om du har några frågor eller för att boka ett möte!