Administrativ indelning

Den offentliga administrationens avgränsade ansvarsområde på lokal, regional och nationell nivå. Exempelvis länder, län, kommuner och stadsdelar.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.