Kollektiv förmåga i Valsta och Märsta

På uppdrag av Vi är Valsta, som fått bidrag från Delegationen mot segregation, arbetar Urban Utveckling med att kartlägga den kollektiva förmågan i flera av Sigtunas kommunstadsdelar – Valsta, Tingvalla, Vänortsringen och Märsta centrum.

Kartläggningen av den kollektiva förmågan sker genom en enkätundersökning. Om statsbidrag beviljas ytterligare ett år fortsätter arbetet med att skapa mötesplatser där grannar kan träffas för att öka den kollektiva förmågan, och under år tre utvärderas dess effekter.

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur fastighetsägare kan arbeta med att stärka områdets kollektiva förmåga, inom ramen för social hållbarhet. En stärkt kollektiv förmåga förväntas leda till flertalet positiva följdeffekter, bland annat ökad trivsel, gemenskap, trygghet, kvarboende och minskad brottslighet. Projektet genomförs tillsammans med flera lokala samarbetspartners och samverkansaktörer.

Urban Utveckling arbetar med projektet tillsammans med Lola Svensson, projektledare Vi är Valsta.

Ett spännande och intressant arbete!

Vill ni läsa mer om projektet kan ni göra det här: www.viarvalsta.se, www.tryggimarsta.se och artikeln som Fastighetsnytt publicerat.

 https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/stadsutveckling/fastighetsbolagens-roll-central-i-marstas-trygghetssatsning/

Utsikt över Valsta 

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.