• Hem
  • Aktuellt
  • Att utvärdera målsättningar i stadsdelsutvecklingsprojekt

Att utvärdera målsättningar i stadsdelsutvecklingsprojekt

Hur utvärderar man något abstrakt som ett stadsdelsutvecklingsprojekt som framförallt vill stärka social hållbarhet och kollektiv förmåga? Urban Utveckling har med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder utvärderat Stockholmshem lokala stadsdelsutvecklingsprojekt "Bagarmossen Smartup" vision, effekt- och projektmål. Projektet drevs mellan 2014 och 2017 med målet att främja en hållbar och positiv utveckling i Bagarmossen, genom att på olika sätt stötta befintliga lokala engagemang och intressen.

Statistik svarade på om de mätbara målen uppfyllts och gav indikationer på hur området förändrats medan kvalitativa metoder som observationer, platsbesök och intervjuer gav en djupare förståelse för hur delprojekten påverkat stadsdelen och uppfattats av deltagarna och Bagisborna själva.

Projektet har givit oss viktiga lärdomar om hur man kan formulera målsättningar och utvärdera stadsdelsutvecklingsprojekt. Vi hoppas att vårt arbete bidrar till insikter gällande hur man som bostadsbolag kan arbeta kunskapsbaserat och mer effektivt med stadsutveckling, social hållbarhet och kollektiv förmåga.