• Hem
  • Aktuellt
  • Fastighetsägare i Järva deltar i konferens om individens rätt till säkra och trygga offentlig miljöer som arrangeras av Nätverket Säkra Platser på KTH

Fastighetsägare i Järva deltar i konferens om individens rätt till säkra och trygga offentlig miljöer som arrangeras av Nätverket Säkra Platser på KTH

Urban Utveckling är idag engagerade i driften av den löpande verksamheten på plats i flera olika fastighetsägarföreningar i Stockholm.En av dessa föreningar är Fastighetsägare i Järva, där vår kollega Anna Degerfeldt bland annat arbetar med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor.

Som en del av detta arbete har idag Anna Degerfeldt fått möjligheten att presentera sina erfarenheter av att engagera barn i skapandet av trygga och säkra utemiljöer genom trygghetsvandringar, på konferensen Crime and fear in Public Places: A conference on the individual’s rights to safe public places. Den tvärdisciplinära konferensen arrangeras av nätverket Säkra Platser på KTH och deltar gör både forskare och praktiker.

En trygghetshetsvandring är inventering av utemiljön ur ett trygghetsperspektiv och Anna har genom sitt uppdrag i fastighetsägarföreningen Fastighetsägare i Järva, planerat och deltagit i projektet, tillsammans med Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, som är initiativtagare. Trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby har genomförts på dagtid och efterföljts på kvällstid tillsammans med vuxna. Det blev tydligt att barnen påverkas av, och anmärkte på, andra platser och företeelser än de vuxna. Anna berättade om metoden, resultaten från vandringarna och vad man kan tänka på.  

 

KTH HemsidaLinkedin IMG 6544

(På bilden syns Vania Ceccato, koordinator på nätverket säkra platser)

 

För mer info kontakta Urban Utveckling