• Hem
  • Aktuellt
  • Föräldrar bidrar till lyft av bostadsgårdar i Rågsved

Föräldrar bidrar till lyft av bostadsgårdar i Rågsved

I förra veckan besökte Linnea och Merete från Urban Utveckling samt Lotta från Familjebostäder föräldrar på öppna förskolan i Rågsved. Besöket var en del av den boendedialog Urban Utveckling genomför tillsammans med Familjebostäder i Rågsved. Syftet med denna boendedialog är att ta reda på hur de boende upplever sina gårdar och miljön och hur de kan tänka sig utveckla gårdarna kring Familjebostäders fastigheter.

Det kan ofta vara svårt att engagera föräldrar i en boendedialog för att de av naturliga skäl har andra prioriteringar än att gå på dialogmöten. De är dock en viktig grupp att ha dialog med eftersom de och deras barn använder utemiljön och gårdarna mycket och därför åker vi ut till dem istället. Till exempel på öppna förskolan.

En boendedialog har ett begränsat antal intressenter, ofta är det endast de som bor i de berörda fastigheter som tillfrågas och som är intresserade i att delta. När vi besöker öppna förskolan vet vi inte om vi kommer träffa föräldrar som bor i de områden som vi jobbar med, men det är en chans vi tar för att det ändå är värdefullt att prata med föräldrar generellt. Boendes synpunkter och idéer är nödvändigtvis inte lokalt förankrade, vilket innebär att de kanske inte enbart eller inte alls handlar om de områden vi jobbar med. Men deras erfarenheter som föräldrar och användare av parker och lekplatser är ändå användbara. Föräldrarna kan berätta om deras favoritplatser, platser som funkar både för föräldrarna och för barnen. De kan berätta om vad de gillar med dessa platser och vad de saknar. Flera föräldrar nämnde att de gillar lekplatser som talar till barnens och föräldrarnas fantasi. Andra påpekade att det ibland saknas bänkar som är värdefulla för både mammor som vill kunna amma sitt barn i parken och för föräldrar till lite större barn som leker själv på lekplatsen. Många åker gärna till bemannade parklekar där det är möjligt att köpa fika och till de lite större lekplatser där det finns ett stort och varierat utbud av lekutrustning.

Det är såklart inte alltid att föräldrarna har tid, eller energi, att åka till de större lekplatserna och då är det bra att ha en lekplats på den egna gården. De mindre och bostadsnära lekplatserna fyller syftet att kunna leka en kortare stund, på väg till och från något till exempel på väg hem från dagis eller en kort stund innan middagen. Då är de mindre barnen ganska nöjda med lite, anser en mamma och lekplatsen behöver inte vara så märkvärdig, en sandlåda och några gungor räcker för de korta, spontana besöken. Dock var inte alla föräldrar nöjda med sina egna gårdar som ibland inte innehåller så mycket för barnen. En förälder berättade om bostadsgården där hennes barn växte upp, där förbud gjorde att de alltid gick iväg till en närliggande lekplats för att barnen kunde leka fritt.

Föräldrarnas erfarenheter och synpunkter från öppna förskolan kommer tillsammans med övriga synpunkter och erfarenheter att ligga till grund för den analys Urban Utveckling kommer göra av hur utemiljön kan rustas upp på bästa sätt. Nästa aktivitet är ett besök på Fritidsgården där vi ska ha en workshop med unga i Rågsved. Fortsättning följer… 

20190403 1104361