Konstkuben i Fittja

På uppdrag av Botkyrkabyggen genomförde Urban Utveckling år 2019 en boendedialog samt en kvällsinventering. Syftet var att kartlägga varför och hur utemiljön skulle upprustas på ett befintligt garagetak i Fittja.

Enligt en enkätundersökning inför dialogerna uppgav endast 32% av de boende i området att de kände sig trygga på parkeringsplatsen på Fittja Gård 1. Även öppen narkotikahandel och skadegörelse var återkommande problem på platsen. Angående platsens utveckling säger polisen följande:

”Vi tycker att situationen har blivit bättre efter ombyggnationen där vi ser att platsen utnyttjas av rätt målgrupper och människor i alla åldrar. Förut var platsen en knytpunkt för kriminella med sina fordon som kunde bevaka området från platsen. Vi har idag lättare att kontrollera platsen när det inte finns bilar som parkerar där.” - Kommunpolis

Före                                                                                                          Efter

kubinnancompress.jpgkubeftercompress.jpg

Före                                                                                                         Efter

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65_kopia.jpgtrappaeftercompress.jpg

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________