• Hem
  • Aktuellt
  • Stort internationellt intresse för dialog och samverkan i EU-projektet Inherit

Stort internationellt intresse för dialog och samverkan i EU-projektet Inherit

”Medborgardeltagande, kvalitativa urbana gröna miljöer och tvärsektoriellt och multidisciplinärt samarbete löpte som en röd tråd genom konferensen Inherit Your Future Forum i Wien, med fokus på internationella exempel för en hälsosammare och hållbarare framtid. Urban Utvecklings arbete med dialoger och utemiljöprojekt lyftes fram som exempel på en ”triple win,” dvs. projekt som är miljömässigt hållbara, bidrar till ökad hälsa och ökad jämlikhet.”  

Läs mer om vårt deltagande på EU-konferensen i tidningen Samhällsbyggaren!

http://samhallsbyggaren.se/wp/notiser/internationellt-intresse-for-urban-utvecklings-projekt-med-boendedialog-och-samverkan/

 

Till hemsidan internationellt intresse