Termovägen utomhus

Vi fortsätter med vårt dialogarbete i projektet ”Termovägen utomhus” där hyresgästerna involveras genom hela projektet. I dialogen har det framkommit att en källa till otrygghet är bilkörningen i området och att bilar ställs upp på olämpliga platser. Detta har resulterat i en trafikutredning där problembilden kartlagts och potentiella lösningar föreslagits där hänsyn tas till räddningstjänst, polis, soptömning och varuleveranser.

image001