• Hem
  • Aktuellt
  • Trubaduren och Sälghugget i norra Uddevalla

Trubaduren och Sälghugget i norra Uddevalla

Urban Utveckling fick äran att samarbeta med Uddevallahem under 2020 för att ta fram förslag på hur den yttre miljön i områdena Trubaduren och Sälghugget i norra Uddevalla kunde göras tryggare i dialog med de boende i samband med en större upprustning av områdena under de kommande åren. Vi anlitades för att kartlägga de rådande behoven och förutsättningarna som fanns i såväl lokalsamhället som i den fysiska miljön vilket bl.a. innebar att NKI-mätningar och störningsärenden studerades, verksamma intervjuades och en dialogprocess med boende genomfördes i form av trygghetsvandringar, enkäter och workshops. Det var viktigt att planen som togs fram för utemiljön var grundad i invånarnas kunskap och perspektiv och ett av syftena var att främja engagemanget och delaktigheten hos de boende i dessa områden som är mer socioekonomiskt utsatta än andra delar av Uddevalla. Som många gånger är fallet kommer vissa insatser kräva samverkan med andra fastighetsägare och aktörer i samhället men Uddevallahem tar nu med sig lärdomarna in i sitt arbete med renoveringarna. Du kan läsa mer på Uddevallahems hemsida.  

Bilden är från området Sälghugget och är tagen av Daniel Nilsson från Urban UtvecklingDalaberg-Sälghugget.jpg