Urban Utveckling i Dalarna!

I fredags presenterade vi resultatet av vår utredning om äldres boende i Orsa kommun. Utredningen innehöll dels en demografisk analys, dels en enkätundersökning och dels en tillgänglighetsinventering av Orsabostäders bestånd. Utredningen handlade om att kartlägga förutsättningarna och möjligheterna när det gäller att möta det framtida behovet av trygga och funktionella bostäder för äldre. Vi gav grunderna till en strategi som gör att Orsa kommun kan bemöta en åldrande befolkning. 

 

IMG 1060