Urban Utveckling på "Råd för framtiden"

Urban Utveckling har den 3 – 4 april deltagit på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå) och ställt ut en poster för projektet ”Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö”. Konferensen ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg, där Tobias Karström som har producerat postern blev inbjuden till att presentera projektet. Projektet finansierades av BRÅ och är en fallstudie av tio olika förortscentrum med varierad storlek och karaktär. Fallstudien använde sig av flera metoder så som sammanställning av brottsstatistik, observationer och intervjuer. Syftet var att skapa ett ramverk för hur fastighetsägare och centrumägare kan arbeta brottsförebyggande med hjälp av fysiska åtgärder.

Konferensen har haft ett stort fokus på ”Business Improvement Districts” (BID), vilket är ett av Urban Utvecklings större affärsområden. Urban Utveckling har besökt Gamlestaden, där det finns ett BID och lyssnat på Barbara Askins som har presenterat utvecklingen i stadsdelen Harlem i New York och hur BID:s som samverkansform har möjliggjort utvecklingen. Vidare har Helena Holmberg, BID-samordnare i i BID Gamlestaden presenterat hur fastighetsägarföreningar systematiskt bidragit till att göra utsatta områden attraktivare och tryggare.

Läs rapporten Brottspreventiva och Trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö i sin helhet här

 

 Namnlös

Bilder från konferensen