• Hem
  • Aktuellt
  • Urban Utveckling tar fram ett kunskapsunderlag och förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum

Urban Utveckling tar fram ett kunskapsunderlag och förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum

Fastighetsägarföreningen Vi är Valsta har erhållit stöd från Delegationen mot segregation för att ta fram ett kunskapsunderlag för hur Valsta med Valsta centrum i fokus kan utvecklas till en ännu bättre plats.

Vi på Urban Utveckling är glada över att Vi är Valsta ger oss förtroendet att bistå dem i deras arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag samt förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum. Inom ramen för projektet ingår det att identifiera brister i infrastrukturen samt den fysiska miljön som hindrar en positiv områdesutveckling. Förslagen ska resultera i en utvecklingsriktning som går bortom punktinsatser och som möjliggör en långsiktigt positiv områdesutveckling för stadsdelsområdet.

Läs mer om Vi är Valstas arbete, och följ vårt uppdrag på Vi är Valstas webbplats.