• Hem
  • Aktuellt
  • Utbildning om stadsdelsutveckling för Allmännyttan

Utbildning om stadsdelsutveckling för Allmännyttan

Föregående vecka anordnades de första dagarna av en utbildning om stadsdelsutveckling för Allmännyttan. Urban Utveckling har stöttat Sveriges Allmännytta i processen med framtagandet av upplägget för utbildningen och kommer dessutom att hålla i flera pass gällande stadsdelsutveckling, fysisk planering, social hållbarhet och hur trygghetsfrågor kan appliceras till områdesutvecklingen. Allmännyttan har i detta arbete en viktig roll för att skapa en hållbar stadsdelsutveckling och utgör samtidigt en central roll för samhällsbyggandet i sin helhet.

Vid den första modulen diskuterade vi bland annat vad stadsdelsutveckling är, hur den har utvecklats över tid, vilken roll som allmännyttan kan och bör ha, hur vi kan gå från teori till praktik i vårt arbete samt konkreta exempel och tips på hur deltagarna som stadsdelsutvecklare kan verka för att öka trygghet, trivsel och attraktivitet i sina bostadsområden.

Deltagarna fick även göra studiebesök hos Botkyrkabyggen i Fittja och besöka den fantastiska uteplatsen som bolaget rustat upp på vad som tidigare var en garagetak och parkering. Det går tydligt att se hur platsen har gått från att vara ett tillhåll och en otrygg plats, till att nu bli en central del för aktivitet i stadsdelen. En utveckling som Botkyrkabyggen har samarbetat med Urban Utveckling i genom dialogprocesser med boende i stadsdelen. Snacka om att få gå från teori till praktik!

Vi ser fram emot att få fortsätta vara med på Allmännyttans resa mot hållbara stadsdelar.