Utemiljö i Bagarmossen - 10 år senare

Urban Utveckling är ett lärande företag – förra veckan följde Urban Utveckling på eget initiativ upp ett uppdrag som vi genomförde för nästan 10 år sedan i Bagarmossen. Hur ser miljön ut idag? Projektets målsättningar har bland annat varit att öka användningen av utemiljön och göra den mer visuellt tilltalande. Nedan går att se en för- och efterbild i Bagarmossens centrum. Den tidigare tomma asfaltsytan har efter genomfört uppdrag blivit en mötesplats och kulturskolans fasad har förskönats med konst.

Bagarmossen beforeBagarmossen after

(Från vänster går att se en före- respektive efterbild)