• Hem
  • Aktuellt
  • Utställning av Malörtens innergårdar i Trelleborg

Utställning av Malörtens innergårdar i Trelleborg

Igår höll vi en utställning hos Trelleborgshem i bostadsområdet Malörten som står inför en större omgestaltning av innergårdarna. Samtliga hyresgäster i området bjöds in för att granska våra gestaltningsförslag och för att jämföra med vad de själva föreslog vid de workshops som hölls förra månaden. Deltagarna visade ett stort intresse och engagemang för de nya förslagen gällande gårdarnas utformning. Nu jobbar vi vidare utifrån deras synpunkter innan färdiga underlag tas fram till anläggning. 

 

DSC01132