Analys av Svenska Bostäders tillgänglighetsinventering

Svenska Bostäder tar sitt ansvar inom Stockholms stads delaktighetsprogram genom att se över var det finns bäst förutsättningar för att anpassa det befintliga bostadsbeståndet för äldre och personer med funktionshinder. Med utgångspunkt i den tillgänglighetsinventering som utfördes av bostadsbeståndet har Urban Utveckling fått i uppdrag att analysera dess resultat för att ge Svenska Bostäder förslag på strategisk inriktning för tillgänglighetsanpassningar vid kommande renovering och underhåll. Arbetet kommer presenteras för distriktschefer och övrig berörd personal. För mer info kontakta Daniel Nilsson.

Daniel Nilsson - 073 - 917 13 60, daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Trygghetsvandring i Uddevalla

Urban Utveckling genomförde förra veckan trygghetsvandringar i Dalaberg och Hovhult tillsammans med Bostadsstiftelsen Uddevallahem, polis, vaktbolag, Hyresgästföreningen, Balder, Uddevalla kommun samt boende. Trygghetsvandringarna hann göras precis innan snövädret kom och gav många olika perspektiv på hur områdena upplevs under kvällstid. Vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med Bostadsstiftelsen Uddevallahem i Dalaberg där workshops med boende kommer hållas under våren. Kontakta Daniel Nilsson för mer information.

Uddevallahem_2.jpg

 

Kurs - Att lyfta socialt utsatta områden den 19 mars

Urban Utveckling är ännu en gång stolta kursledare för Aktuell Hållbarhet Utbildnings och Fastighetsnytts kurs – Att lyfta socialt utsatta områden den 19 mars. Kursledare är Oliver Berger och Anna Degerfeldt och heldagskursen bygger på Urban Utvecklings erfarenheter från 100-tals uppdrag i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i hela Sverige. I samarbete berättar också Ulf Malm om brottsförebyggande förvaltning. Du kan läsa mer och fortfarande anmäla dig genom länken här!

Marknadsföring_event_aktuell_hållbarhet.jpg

Inventering av enkelt avhjälpta hinder i Hedemora

Urban Utveckling har denna månad varit på plats i Hedemora kommun och genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder, på uppdrag av Hedemora kommunfastigheter. Uppdraget innebär att tillgängligheten för personer med nedsatt funktionsförmåga har kartlagts i offentliga verksamhetslokaler såsom skolor, bibliotek och idrottsanläggningar. Inventeringen ger Hedemora kommun ett kvitto på hur tillgängliga lokalerna är i nuläget, och ger dem även en åtgärdsplan som de kan använda för att strategiskt öka dess tillgänglighet. Vi på Urban Utveckling tyckte det var extra kul att besöka Fyrklöverskolan, där man valt att göra rätt från början. Skolan är ett bra exempel på hur man kan utforma utbildningsmiljöer som är anpassade för elever med nedsatt funktionsförmåga – se globala målen, delmål 4.A. Läs mer om hur vi arbetar med inventeringar och analyser av tillgänglighet på vår webbplats. För mer info kontakta vår medarbetare Daniel Nilsson.

 

Kan akustisk design och musik förebygga brottslighet och öka trygghet?

Urban Utveckling har under 2018-19 genomfört en utvärdering av den brottsförebyggande och trygghetsfrämjande effekten av akustisk design på semi-offentliga och privata platser. Utvärderingen omfattade såväl musikinstallationer i parkeringsgarage som så kallade mosquito buzzers vid förskolegårdar och studerade genomförda exempel i bland annat Stockholm, Karlstad och Malmö. Vi kunde se att särskilt användandet av mosquito buzzers i flera fall hade en minskande effekt på förekomsten av skadegörelse. På grund av att larmen ofta satts upp i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder är det dock svårt att se ett direkt samband mellan att en ljudinstallation har uppförts och minskad brottsfrekvens. Rapporten i sin helhet finns att läsa här!