Välkomna Dilara Maasoglu och Kajsa Almquist till Urban Utveckling!

Nu välkomnar vi två nya praktikanter till Urban Utveckling. Vi ser fram emot att ha er hos oss. Både Dilara och Kajsa kommer att vara på Urban Utveckling hela VT21. Så här säger de själva om praktiken:

Dilara Maasoglu:

Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Jag har stött på företaget många gånger under min utbildningstid men framförallt när jag skrev mina kandidatuppsatser om trygghet och brottslighet, samt platsidentitet och platskänsla. Urban Utvecklings sociala hållbarhetsarbeten med trygghetsfrämjande och brottsförebyggande projekt och uppdrag inom socioekonomisk utsatta områden tycker jag är otroligt intressanta, spännande men även viktigt.

 

Vad ser du fram emot under din praktik?

Jag ser fram emot att ta del av Urban Utvecklings fantastiska arbeten gällande social hållbarhet i utsatta områden och att kunna få en insikt i det praktiska arbetet. Det ska bli roligt och lärorikt att få jobba med flera olika projekt och uppdrag samtidigt då man får chansen att prova på många olika delar. Jag ser fram emot att lära mig mer om samverkan mellan olika aktörer, trygghets- och brottsförebyggande arbeten och områdesutveckling.

 

Kajsa Almquist:

Varför valde du att söka praktik på Urban Utveckling?

Jag sökte praktik på Urban utveckling då jag under mina studier kommit fram till att det är den sociala aspekten av samhällsplanering jag vill arbeta med. Det finns inte så många företag som har detta som huvudområde och när jag fann Urban Utveckling kändes det som rätt plats för mig att utvecklas på.

Vad ser du fram emot under din praktik?

Under praktiken ser jag fram emot att få vara delaktig i projekt som rör trygghets- och brottsförebyggande arbete. Men främst ska det bli kul att få vara med och genomföra medborgardialoger i form av intervjuer! Och såklart att lära känna alla kompetenta kollegor och växa i min roll som samhällsplanerare.

Konstkuben i Fittja

På uppdrag av Botkyrkabyggen genomförde Urban Utveckling år 2019 en boendedialog samt en kvällsinventering. Syftet var att kartlägga varför och hur utemiljön skulle upprustas på ett befintligt garagetak i Fittja.

Enligt en enkätundersökning inför dialogerna uppgav endast 32% av de boende i området att de kände sig trygga på parkeringsplatsen på Fittja Gård 1. Även öppen narkotikahandel och skadegörelse var återkommande problem på platsen. Angående platsens utveckling säger polisen följande:

”Vi tycker att situationen har blivit bättre efter ombyggnationen där vi ser att platsen utnyttjas av rätt målgrupper och människor i alla åldrar. Förut var platsen en knytpunkt för kriminella med sina fordon som kunde bevaka området från platsen. Vi har idag lättare att kontrollera platsen när det inte finns bilar som parkerar där.” - Kommunpolis

Före                                                                                                          Efter

kubinnancompress.jpgkubeftercompress.jpg

Före                                                                                                         Efter

UNADJUSTEDNONRAW_thumb_65_kopia.jpgtrappaeftercompress.jpg

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Urban Utveckling tar fram ett kunskapsunderlag och förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum

Fastighetsägarföreningen Vi är Valsta har erhållit stöd från Delegationen mot segregation för att ta fram ett kunskapsunderlag för hur Valsta med Valsta centrum i fokus kan utvecklas till en ännu bättre plats.

Vi på Urban Utveckling är glada över att Vi är Valsta ger oss förtroendet att bistå dem i deras arbete med att ta fram ett kunskapsunderlag samt förslag på utvecklingsriktning för Valsta centrum. Inom ramen för projektet ingår det att identifiera brister i infrastrukturen samt den fysiska miljön som hindrar en positiv områdesutveckling. Förslagen ska resultera i en utvecklingsriktning som går bortom punktinsatser och som möjliggör en långsiktigt positiv områdesutveckling för stadsdelsområdet.

Läs mer om Vi är Valstas arbete, och följ vårt uppdrag på Vi är Valstas webbplats.

Utbildning om stadsdelsutveckling för Allmännyttan

Föregående vecka anordnades de första dagarna av en utbildning om stadsdelsutveckling för Allmännyttan. Urban Utveckling har stöttat Sveriges Allmännytta i processen med framtagandet av upplägget för utbildningen och kommer dessutom att hålla i flera pass gällande stadsdelsutveckling, fysisk planering, social hållbarhet och hur trygghetsfrågor kan appliceras till områdesutvecklingen. Allmännyttan har i detta arbete en viktig roll för att skapa en hållbar stadsdelsutveckling och utgör samtidigt en central roll för samhällsbyggandet i sin helhet.

Vid den första modulen diskuterade vi bland annat vad stadsdelsutveckling är, hur den har utvecklats över tid, vilken roll som allmännyttan kan och bör ha, hur vi kan gå från teori till praktik i vårt arbete samt konkreta exempel och tips på hur deltagarna som stadsdelsutvecklare kan verka för att öka trygghet, trivsel och attraktivitet i sina bostadsområden.

Deltagarna fick även göra studiebesök hos Botkyrkabyggen i Fittja och besöka den fantastiska uteplatsen som bolaget rustat upp på vad som tidigare var en garagetak och parkering. Det går tydligt att se hur platsen har gått från att vara ett tillhåll och en otrygg plats, till att nu bli en central del för aktivitet i stadsdelen. En utveckling som Botkyrkabyggen har samarbetat med Urban Utveckling i genom dialogprocesser med boende i stadsdelen. Snacka om att få gå från teori till praktik!

Vi ser fram emot att få fortsätta vara med på Allmännyttans resa mot hållbara stadsdelar.