Områdesbeskrivningar, FastPartner

På uppdrag av FastPartner har Urban Utveckling arbetat fram områdesbeskrivningar för företagsområdena Frösunda i Solna, och Lunda i västra Stockholm. För mer info kontakta Johan Wahlgren.

Inventering av lokal, Ung Cancer

Urban Utveckling har på uppdrag av Ung Cancer genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder i deras lokal i Göteborg. Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att stötta unga vuxna som drabbas av cancer eller är närstående till någon som haft eller har cancer. Gå gärna in på deras hemsida www.ungcancer.se. För mer info om tillgänglighetsfrågor kontakta Daniel Nilsson.

vi stottar uc

Bättre boendeberättelser # 2

Urban Utveckling har tagit initiativ till nätverket Bättre boendeberättelser som är tänkt att belysa arbetet med att förbättra ryktet i utsatta bostadsområden. Nätverksträffarna kommer belysa exempel från bostadsområden där man arbetat med boendedialog, boendedemokrati, och platsmarknadsföring på olika sätt. Andra träffen ägde rum 27/11 på Arena 143 i Vårby Gård. Föreläsare var bl.a. Thomas Oredsson, skådespelare och intiativtagare till Arena 143, och Eva Gustafsson, universitetslektor på Örebro universitet. För mer info om Nätverksträffarna kontakta Johan Wahlgren.