Utredningen om bostäder för äldre NS2014:4

På uppdrag av den statliga utredningen om bostäder för äldre NS2014:4 tog Urban Utveckling under vintern fram ett kunskapsunderlag om de tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus som genomförs runt om i landet. Uppdraget var att följa upp de kommuner och enskilda bostadsbolag som genomfört inventeringar för att se vilket syftet varit, hur de gått tillväga, vilka inventeringsverktyg som använts och vilket resultatet blivit samt hur resultatet av inventeringen kommit till användning. En del av uppdraget var även att ge en bild av hur avgörande Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus varit för att inventeringarna utförts. 

Resultatet av uppdraget sammanställdes i en rapport som överlämnades till huvudsekreterare för den särskild utredare Ewa Samuelsson och utredningssekreterare Ulrika Hägred slutet av januari 2015. 

För mer information kontakta vilhelm.meyer@urbanutveckling.se eller besök utredningens webbsida

Tillgänglighetsinventering i Hultsfred

Med start vecka 13 kommer Urban Utveckling att utföra en tillgänglighetsinventering av AB Hultsfreds Bostäders flerbostadsbestånd. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

Urban Utveckling utreder behovet av och förutsättningar för ökad småhusbebyggelse

Urban Utveckling genomför på uppdrag av Boverket en utredning om förutsättningar för och behovet av ökad småhusbebyggelse i storstadsregionerna. 

Uppdraget lämnades till Boverket under sommaren 2014 och motiverades med den urbaniseringstrend som råder i Sverige med bostadsbrist som följd. För att tillgodose det stora behov av bostäder som uppkommer när befolkning och arbetstillfällen centraliseras ligger fokus alltjämt på ett ökat byggande av flerbostadshus, dock finns det flera undersökningar som har visat att många av oss fortfarande lever med drömmen om ett eget småhus. 

- De är väldigt roligt att vi fått möjligheten att genomföra detta uppdrag som när det kom drabbades av en del kritik. Vi hoppas att vårt perspektiv på utredningen ska kunna bredda debatten och möjliggöra för mer kreativa tankar kring småhusbebyggelsens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av storstadsregionerna, säger Lillemor Hult, projektledare för uppdraget. 

Uppdraget är en del av den slutrapportering av Boverkets regeringsuppdrag som skall lämnas till regeringen senast den 29 maj. 

För mer information kontakta johan.wahlgren@urbanutveckling.se

Ny logotype

Urban Utveckling byter logotype från den gamla UUS-loggan till en ny logotype som bättre ska förklara vad företaget gör och visa på den utveckling som sker.

Tillgänglighetsinventering i Arvika kommun

Med start vecka 8 kommer Urban Utveckling att utföra en tillgänglighetsinventering av Arvika Fastighets flerbostadsbestånd. Under hösten 2014 inventerades den utvändiga miljön i anslutning till flerbostadhus i Arvika tätort och nu kompletteras det med en invändig tillgänglighetsinventering. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

För mer information kontakta daniel.nilsson@urbanutveckling.se