Tillgänglighetsinventering i Huddinge

Urban Utveckling har fått i uppdrag av Huddinge kommun att genomföra en tillgänglighetsinventering av det kommunala bostadsbolaget Huges bestånd. Arbetet görs som en del av kommunens pågående tillgänglighetsfrämjande arbete som kan läsas i Vårt Huddinge 2/2015 och nedan. Inventeringen kommer att genomföras under våren och sommaren. 

Huddingenyhet 

Tillgänglighetsinventeringar i Olofström, Laxå, Nykvarn, Säffle och Hedemora

Det är bråda dagar på tillgänglighetsfronten just nu och under våren genomför Urban Utveckling tillgänglighetsinventeringar i flera kommuner runt om i Sverige genom att kommunerna har fått stöd från Boverket. Vi utför inventeringar under våren och hösten för bland annat Olofströmshus, Nykvarnsbostäder, Laxåhems och Säfflebostäders flerbostadsbestånd. I nästa vecka påbörjas även en inventering i Hedemora utför en inventering av Hedemorabostäders flerbostadsbestånd. I Gislaved bistår vi med rådgivning till inventeringspersonalen som genomför en tillgänglighetsinventering av Gislavedshus bestånd.

För mer information kontakta daniel.nilsson@urbanutveckling.se  eller  trond.hannerstig@urbanutveckling.se

DSC06953

 

Tillgänglighetsinventering i Nynäshamn

I april och maj kommer Urban Utveckling att utföra en inventering av tillgängligheten i Nynäshamnsbostäder flerbostadshus. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

Utredningen om bostäder för äldre NS2014:4

På uppdrag av den statliga utredningen om bostäder för äldre NS2014:4 tog Urban Utveckling under vintern fram ett kunskapsunderlag om de tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus som genomförs runt om i landet. Uppdraget var att följa upp de kommuner och enskilda bostadsbolag som genomfört inventeringar för att se vilket syftet varit, hur de gått tillväga, vilka inventeringsverktyg som använts och vilket resultatet blivit samt hur resultatet av inventeringen kommit till användning. En del av uppdraget var även att ge en bild av hur avgörande Boverkets stöd för tillgänglighetsinventeringar av flerbostadshus varit för att inventeringarna utförts. 

Resultatet av uppdraget sammanställdes i en rapport som överlämnades till huvudsekreterare för den särskild utredare Ewa Samuelsson och utredningssekreterare Ulrika Hägred slutet av januari 2015. 

För mer information kontakta vilhelm.meyer@urbanutveckling.se eller besök utredningens webbsida

Tillgänglighetsinventering i Hultsfred

Med start vecka 13 kommer Urban Utveckling att utföra en tillgänglighetsinventering av AB Hultsfreds Bostäders flerbostadsbestånd. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.