Urban Utveckling utreder behovet av och förutsättningar för ökad småhusbebyggelse

Urban Utveckling genomför på uppdrag av Boverket en utredning om förutsättningar för och behovet av ökad småhusbebyggelse i storstadsregionerna. 

Uppdraget lämnades till Boverket under sommaren 2014 och motiverades med den urbaniseringstrend som råder i Sverige med bostadsbrist som följd. För att tillgodose det stora behov av bostäder som uppkommer när befolkning och arbetstillfällen centraliseras ligger fokus alltjämt på ett ökat byggande av flerbostadshus, dock finns det flera undersökningar som har visat att många av oss fortfarande lever med drömmen om ett eget småhus. 

- De är väldigt roligt att vi fått möjligheten att genomföra detta uppdrag som när det kom drabbades av en del kritik. Vi hoppas att vårt perspektiv på utredningen ska kunna bredda debatten och möjliggöra för mer kreativa tankar kring småhusbebyggelsens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling av storstadsregionerna, säger Lillemor Hult, projektledare för uppdraget. 

Uppdraget är en del av den slutrapportering av Boverkets regeringsuppdrag som skall lämnas till regeringen senast den 29 maj. 

För mer information kontakta johan.wahlgren@urbanutveckling.se

Ny logotype

Urban Utveckling byter logotype från den gamla UUS-loggan till en ny logotype som bättre ska förklara vad företaget gör och visa på den utveckling som sker.

Tillgänglighetsinventering i Arvika kommun

Med start vecka 8 kommer Urban Utveckling att utföra en tillgänglighetsinventering av Arvika Fastighets flerbostadsbestånd. Under hösten 2014 inventerades den utvändiga miljön i anslutning till flerbostadhus i Arvika tätort och nu kompletteras det med en invändig tillgänglighetsinventering. Det innebär att vi inventerar de allmänna utrymmena som bland annat avser trapphus, tvättstugor, förrådsutrymmen, miljörum, hissar och entréer.

För mer information kontakta daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Staffan Carenholm tillträder som ny styrelseordförande i Urban Utveckling

Staffan Carenholm har i många år varit förbundsdirektör i tidigare ArkitektFörbundet och nuvarande Sveriges Arkitekter. Han kan samhällsbyggnadssektorn väl och bedriver i dag egen verksamhet främst avseende affärsrådgivning, marknadsfrågor och upphandling.

-Urban Utveckling är ett kunskapsföretag med nischkunskap om hur människor interagerar med sin miljö, fungerar, trivs och utvecklas, känner sig trygga, tar ansvar för och vårdar den miljö där man bor och verkar. Det är kunskaper som i framtiden kommer att få allt större betydelse för beslut om investeringar i byggnader och i den fysiska miljö, säger Staffan Carenholm. 

-Kommuner, bostadsföretag, fastighetsägarföreningar, centrumägare och byggbolag är några av de aktörer som nu vänder sig till Urban Utveckling för att få hjälp med utredningar, analyser och inventeringar. Det blir spännande att följa Urban Utveckling de kommande åren, tillägger han. 
Läs också Staffans krönika här.

Vilhelm Meyer