Urban Utvecklings dialoger och utemiljöupprustningsprojekt med Hembla lyfts som inspirerande exempel i EU-konferens!

Imorgon berättar vår kollega Anna om fördelarna med att involvera boende i upprustningen av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden på Inherit Your Future Forum i Wien. Urban Utveckling har bjudits in av Folkhälsomyndigheten för att berätta om projekten som ett exempel på hur man kan uppnå en så kallad ”Inherit triple win,” dvs. inspirerande projekt som bidrar till ekologisk hållbarhet, ökad jämlikhet och bättre hälsa.

 

Utemiljö i Bagarmossen - 10 år senare

Urban Utveckling är ett lärande företag – förra veckan följde Urban Utveckling på eget initiativ upp ett uppdrag som vi genomförde för nästan 10 år sedan i Bagarmossen. Hur ser miljön ut idag? Projektets målsättningar har bland annat varit att öka användningen av utemiljön och göra den mer visuellt tilltalande. Nedan går att se en för- och efterbild i Bagarmossens centrum. Den tidigare tomma asfaltsytan har efter genomfört uppdrag blivit en mötesplats och kulturskolans fasad har förskönats med konst.

Bagarmossen beforeBagarmossen after

(Från vänster går att se en före- respektive efterbild)

Fastighetsägare i Järva deltar i konferens om individens rätt till säkra och trygga offentlig miljöer som arrangeras av Nätverket Säkra Platser på KTH

Urban Utveckling är idag engagerade i driften av den löpande verksamheten på plats i flera olika fastighetsägarföreningar i Stockholm.En av dessa föreningar är Fastighetsägare i Järva, där vår kollega Anna Degerfeldt bland annat arbetar med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor.

Som en del av detta arbete har idag Anna Degerfeldt fått möjligheten att presentera sina erfarenheter av att engagera barn i skapandet av trygga och säkra utemiljöer genom trygghetsvandringar, på konferensen Crime and fear in Public Places: A conference on the individual’s rights to safe public places. Den tvärdisciplinära konferensen arrangeras av nätverket Säkra Platser på KTH och deltar gör både forskare och praktiker.

En trygghetshetsvandring är inventering av utemiljön ur ett trygghetsperspektiv och Anna har genom sitt uppdrag i fastighetsägarföreningen Fastighetsägare i Järva, planerat och deltagit i projektet, tillsammans med Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, som är initiativtagare. Trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby har genomförts på dagtid och efterföljts på kvällstid tillsammans med vuxna. Det blev tydligt att barnen påverkas av, och anmärkte på, andra platser och företeelser än de vuxna. Anna berättade om metoden, resultaten från vandringarna och vad man kan tänka på.  

 

KTH HemsidaLinkedin IMG 6544

(På bilden syns Vania Ceccato, koordinator på nätverket säkra platser)

 

För mer info kontakta Urban Utveckling

 

Hur kan det lokala näringslivsarbetet i utvecklas i stadsdelen Rinkeby-Kista?

Vilka frågor ska prioriteras? Vem ska göra vad och hur skapar vi en fungerande samverkan?

Urban Utveckling ledde igår en workshop med representanter från Stockholms stads näringslivsfrämjande verksamheter, stadsdelsförvaltningen och Kista Science City/Kista Business Network. Bland annat diskuterades hur man tillsammans kan öka företagarnas engagemang för ungdomar i området.

 

Bild Talang 

För mer info kontakta Urban Utveckling

 

Upprustning av utemiljö i Lessebo

Under Januari månad 2017 genomförde Urban Utveckling workshops i Lessebo som en del av en förstudie inför upprustning av utemiljöer i kvarteret Hackan inom Lessebohus bestånd. Nu är åtgärderna genomförda och vi är stolta över att ha tagit fram åtgärdsförslaget åt Lessebohus.

Ett stort tack till Lessebohus och alla boende i kvarteret Hackan för deras fina engagemang!

 

Skärmavbild 2018 10 15 kl. 14.24.58  img20

För mer info kontakta Urban Utveckling