Utvärdering av brottsförebyggande arbete i Järva

Nu startar arbetet med att utvärdera Fastighetsägarna i Järvas brottsförebyggande arbete! Efter en tydligt nedåtgående trend i antalet bostadsinbrott hos deras medlemmar har vi tillsammans med föreningen sökt och beviljats medel från Brå för att utvärdera deras metoder för brottsförebyggande arbete. 

Skärmavbild 2019 02 04 kl. 10.28.31

Stort internationellt intresse för dialog och samverkan i EU-projektet Inherit

”Medborgardeltagande, kvalitativa urbana gröna miljöer och tvärsektoriellt och multidisciplinärt samarbete löpte som en röd tråd genom konferensen Inherit Your Future Forum i Wien, med fokus på internationella exempel för en hälsosammare och hållbarare framtid. Urban Utvecklings arbete med dialoger och utemiljöprojekt lyftes fram som exempel på en ”triple win,” dvs. projekt som är miljömässigt hållbara, bidrar till ökad hälsa och ökad jämlikhet.”  

Läs mer om vårt deltagande på EU-konferensen i tidningen Samhällsbyggaren!

http://samhallsbyggaren.se/wp/notiser/internationellt-intresse-for-urban-utvecklings-projekt-med-boendedialog-och-samverkan/

 

Till hemsidan internationellt intresse

 

God Jul önskar Urban Utveckling

2018 har varit ett spännande år för oss på Urban Utveckling med många givande projekt.Tillsammans med fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden runt om i hela Sverige har vi genomfört en stor mängd boendedialoger för att lyfta och utveckla platser utifrån hyresgästernas behov.

Vi har firat 10 års jubileum för Skärholmens Fastighetsägare och inom vårt affärsområde Tillgänglighet och äldres boende levererade vi i år vår 40:e tillgänglighetsstrategi!

Tack till alla er som låtit oss vara med och bidra i era projekt under 2018, eller som tillsammans med oss har utvecklat och förfinat våra metoder.

Vi ser fram emot att fortsätta tillsammans med er under nästa år!

 

img20

 

Urban Utvecklings dialoger och utemiljöupprustningsprojekt med Hembla lyfts som inspirerande exempel i EU-konferens!

Imorgon berättar vår kollega Anna om fördelarna med att involvera boende i upprustningen av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden på Inherit Your Future Forum i Wien. Urban Utveckling har bjudits in av Folkhälsomyndigheten för att berätta om projekten som ett exempel på hur man kan uppnå en så kallad ”Inherit triple win,” dvs. inspirerande projekt som bidrar till ekologisk hållbarhet, ökad jämlikhet och bättre hälsa.

 

Utemiljö i Bagarmossen - 10 år senare

Urban Utveckling är ett lärande företag – förra veckan följde Urban Utveckling på eget initiativ upp ett uppdrag som vi genomförde för nästan 10 år sedan i Bagarmossen. Hur ser miljön ut idag? Projektets målsättningar har bland annat varit att öka användningen av utemiljön och göra den mer visuellt tilltalande. Nedan går att se en för- och efterbild i Bagarmossens centrum. Den tidigare tomma asfaltsytan har efter genomfört uppdrag blivit en mötesplats och kulturskolans fasad har förskönats med konst.

Bagarmossen beforeBagarmossen after

(Från vänster går att se en före- respektive efterbild)