Stort internationellt intresse för dialog och samverkan i EU-projektet Inherit

”Medborgardeltagande, kvalitativa urbana gröna miljöer och tvärsektoriellt och multidisciplinärt samarbete löpte som en röd tråd genom konferensen Inherit Your Future Forum i Wien, med fokus på internationella exempel för en hälsosammare och hållbarare framtid. Urban Utvecklings arbete med dialoger och utemiljöprojekt lyftes fram som exempel på en ”triple win,” dvs. projekt som är miljömässigt hållbara, bidrar till ökad hälsa och ökad jämlikhet.”  

Läs mer om vårt deltagande på EU-konferensen i tidningen Samhällsbyggaren!

http://samhallsbyggaren.se/wp/notiser/internationellt-intresse-for-urban-utvecklings-projekt-med-boendedialog-och-samverkan/

 

Till hemsidan internationellt intresse

 

God Jul önskar Urban Utveckling

2018 har varit ett spännande år för oss på Urban Utveckling med många givande projekt.Tillsammans med fastighetsägare i socioekonomiskt utsatta områden runt om i hela Sverige har vi genomfört en stor mängd boendedialoger för att lyfta och utveckla platser utifrån hyresgästernas behov.

Vi har firat 10 års jubileum för Skärholmens Fastighetsägare och inom vårt affärsområde Tillgänglighet och äldres boende levererade vi i år vår 40:e tillgänglighetsstrategi!

Tack till alla er som låtit oss vara med och bidra i era projekt under 2018, eller som tillsammans med oss har utvecklat och förfinat våra metoder.

Vi ser fram emot att fortsätta tillsammans med er under nästa år!

 

img20

 

Urban Utvecklings dialoger och utemiljöupprustningsprojekt med Hembla lyfts som inspirerande exempel i EU-konferens!

Imorgon berättar vår kollega Anna om fördelarna med att involvera boende i upprustningen av utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden på Inherit Your Future Forum i Wien. Urban Utveckling har bjudits in av Folkhälsomyndigheten för att berätta om projekten som ett exempel på hur man kan uppnå en så kallad ”Inherit triple win,” dvs. inspirerande projekt som bidrar till ekologisk hållbarhet, ökad jämlikhet och bättre hälsa.

 

Utemiljö i Bagarmossen - 10 år senare

Urban Utveckling är ett lärande företag – förra veckan följde Urban Utveckling på eget initiativ upp ett uppdrag som vi genomförde för nästan 10 år sedan i Bagarmossen. Hur ser miljön ut idag? Projektets målsättningar har bland annat varit att öka användningen av utemiljön och göra den mer visuellt tilltalande. Nedan går att se en för- och efterbild i Bagarmossens centrum. Den tidigare tomma asfaltsytan har efter genomfört uppdrag blivit en mötesplats och kulturskolans fasad har förskönats med konst.

Bagarmossen beforeBagarmossen after

(Från vänster går att se en före- respektive efterbild)

Fastighetsägare i Järva deltar i konferens om individens rätt till säkra och trygga offentlig miljöer som arrangeras av Nätverket Säkra Platser på KTH

Urban Utveckling är idag engagerade i driften av den löpande verksamheten på plats i flera olika fastighetsägarföreningar i Stockholm.En av dessa föreningar är Fastighetsägare i Järva, där vår kollega Anna Degerfeldt bland annat arbetar med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor.

Som en del av detta arbete har idag Anna Degerfeldt fått möjligheten att presentera sina erfarenheter av att engagera barn i skapandet av trygga och säkra utemiljöer genom trygghetsvandringar, på konferensen Crime and fear in Public Places: A conference on the individual’s rights to safe public places. Den tvärdisciplinära konferensen arrangeras av nätverket Säkra Platser på KTH och deltar gör både forskare och praktiker.

En trygghetshetsvandring är inventering av utemiljön ur ett trygghetsperspektiv och Anna har genom sitt uppdrag i fastighetsägarföreningen Fastighetsägare i Järva, planerat och deltagit i projektet, tillsammans med Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, som är initiativtagare. Trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby har genomförts på dagtid och efterföljts på kvällstid tillsammans med vuxna. Det blev tydligt att barnen påverkas av, och anmärkte på, andra platser och företeelser än de vuxna. Anna berättade om metoden, resultaten från vandringarna och vad man kan tänka på.  

 

KTH HemsidaLinkedin IMG 6544

(På bilden syns Vania Ceccato, koordinator på nätverket säkra platser)

 

För mer info kontakta Urban Utveckling