Utställning av skisser på Fagerängsdagen

Den 25 maj hölls Fagerängsdagen i strålande solsken i Trelleborg. Urban Utveckling var där och visade upp skisser på förnyelsen av de innergårdar som vi och Trelleborgshem höll dialog med de boende om i april. Nu fick vi chans att visa om vi hade tolkat de boendes förslag, önskemål och synpunkter rätt.

Fagerangsdagen

Boendedialog i Emmaboda uppmärksammas

I tisdags kväll (15/5) genomförde Urban Utveckling tillsammans med Emmaboda Bostads ett dialogmöte om utemiljön vid kvarteret Linnéan. Hyresgästerna bjöds in att komma med förslag och berätta om hur de tycker att utemiljön fungerar idag, först genom att vi gick en promenad i kvarteret och därefter en mini-workshop i kvarterslokalen. Lokaltidningen har uppmärksammat dialogmötet i en artikel som går att läsa här: http://24emmaboda.se/2018/05/15/boenden-fick-tycka-till-om-linnean/

Unknown 1

Nytt kontor och ny adress på Kungsholmen

Den 14/5 flyttar vårt kontor till nya lokaler på Kungsholmen. Den nya adressen blir Warfvinges väg 33 i Stadshagen, cirka 200 meter från Stadshagens tunnelbanestation.

Kom gärna och besök oss om ni har vägarna förbi!

IMG 0799

Boendedialog i Lilla Ulvsätra, Järfälla

Lördagen den 21:a anordnades ett litet event kring den boendedialog som pågår inför upprustningen av utemiljön i Lilla Ulvsättra. Under dagen diskuterades utemiljön utifrån fyra teman; mötesplatser, grönska, lek och aktivitet samt trygghet. Målet med dialogen var att få in synpunkter från de boende och skapa oss en förståelse hur de boende upplever och använder området idag. För att skapa en positiv uppfattning kring projektet och visa boende att platsen kan få en annan funktion så möblerades ytan med tillfälliga sittplatser i olika former. Platsen pyntades även med blommor och växter för att rama in de nya sittplatserna och trigga fantasin. De nya sittplatserna hade en direkt påverkan på hur de boende använde platsen och en rad möten uppstod kring dessa platser. Flera aktörer i området var delaktiga under dagen, Järfälla kommun höll i sorteringsskola, 4-h gården var på plats och bjöd på ponnyridning samt möjlighet att lämna namnförslag till årets nyfödda lamm. Järfällahus bjöd på fika och sockervadd. Dialogen är en del i en omfattande dialogprocess där de boende ska involveras och på en rad olika sätt göras delaktiga genom hela projektet. Kontakta Anna Molin för mer information om projektet.

krita jarfalla    dialog-jarfalla.jpg

Bilder från boendedialogen i Lilla Ulvsätra i Järfälla

Delaktighetsprocess i Valsätra, Uppsala

D. Carnegie har fått beviljad stöd från Boverket till upprustning av utemiljön kring deras fastigheter i Valsätra, Uppsala. Urban Utveckling genomför en boendedialog där resultatet blir ett underlag för Topia landskapsarkitekter som sen ska gestalta området.

Dialogens syfte är att få fram hur de boende tänker kring utemiljön; vilka värden de uppskattar i utemiljöerna idag och vad de saknar. Vi vill även veta hur de använder området i dag och hur de skulle kunna tänka sig att använda området i framtiden, vad de saknar.

Nyckelord för projektet är trygghet, trivsel och jämställdhet och målet är att skapa mer liv och gemenskap i området. Tanken är att projektet ska vara med att lyfta Valsätra som område. Det kommer även bli fokus på att kvinnor och tjejer ska kunna använda området mer.

Valsätra är en del av stadsdelen Gottsunda i Uppsala. Ett arbete pågår med att utveckla stadsdelen och Uppsala kommun har tagit fram ett planprogram som är ute på samråd (fram till juni 18). Därför händer det mycket i området och projektet med upprustningen av D. Carnegies utemiljö känns relevant och kan bidra till utvecklingen av Gottsunda och Valsätra.

Dialogen kommer bestå av olika aktiviteter med de boende. Första aktiviteten blir en workshop med kvinnor i samarbete med Studiefrämjandet i Gottsunda centrum. Senare blir det workshop med fritidsgården och även en uppsökande dialog planeras.

Vill du veta mer om projektet kan du kontakta Merete Boland

Valsatra lekplats

I området finns många lekplatser med stor potential