Fastighetsägare i Järva deltar i konferens om individens rätt till säkra och trygga offentlig miljöer som arrangeras av Nätverket Säkra Platser på KTH

Urban Utveckling är idag engagerade i driften av den löpande verksamheten på plats i flera olika fastighetsägarföreningar i Stockholm.En av dessa föreningar är Fastighetsägare i Järva, där vår kollega Anna Degerfeldt bland annat arbetar med samverkan, platsutveckling och trygghetsfrågor.

Som en del av detta arbete har idag Anna Degerfeldt fått möjligheten att presentera sina erfarenheter av att engagera barn i skapandet av trygga och säkra utemiljöer genom trygghetsvandringar, på konferensen Crime and fear in Public Places: A conference on the individual’s rights to safe public places. Den tvärdisciplinära konferensen arrangeras av nätverket Säkra Platser på KTH och deltar gör både forskare och praktiker.

En trygghetshetsvandring är inventering av utemiljön ur ett trygghetsperspektiv och Anna har genom sitt uppdrag i fastighetsägarföreningen Fastighetsägare i Järva, planerat och deltagit i projektet, tillsammans med Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, som är initiativtagare. Trygghetsvandringar med barn från två skolor i Rinkeby har genomförts på dagtid och efterföljts på kvällstid tillsammans med vuxna. Det blev tydligt att barnen påverkas av, och anmärkte på, andra platser och företeelser än de vuxna. Anna berättade om metoden, resultaten från vandringarna och vad man kan tänka på.  

 

KTH HemsidaLinkedin IMG 6544

(På bilden syns Vania Ceccato, koordinator på nätverket säkra platser)

 

För mer info kontakta Urban Utveckling

 

Hur kan det lokala näringslivsarbetet i utvecklas i stadsdelen Rinkeby-Kista?

Vilka frågor ska prioriteras? Vem ska göra vad och hur skapar vi en fungerande samverkan?

Urban Utveckling ledde igår en workshop med representanter från Stockholms stads näringslivsfrämjande verksamheter, stadsdelsförvaltningen och Kista Science City/Kista Business Network. Bland annat diskuterades hur man tillsammans kan öka företagarnas engagemang för ungdomar i området.

 

Bild Talang 

För mer info kontakta Urban Utveckling

 

Upprustning av utemiljö i Lessebo

Under Januari månad 2017 genomförde Urban Utveckling workshops i Lessebo som en del av en förstudie inför upprustning av utemiljöer i kvarteret Hackan inom Lessebohus bestånd. Nu är åtgärderna genomförda och vi är stolta över att ha tagit fram åtgärdsförslaget åt Lessebohus.

Ett stort tack till Lessebohus och alla boende i kvarteret Hackan för deras fina engagemang!

 

Skärmavbild 2018 10 15 kl. 14.24.58  img20

För mer info kontakta Urban Utveckling

 

Inventeringar av lägenheter i Växjö

Urban Utveckling genomför för närvarande inventeringar av lägenheter i Växjö. Arbetet är på uppdrag av det allmännyttiga bostadsföretaget Växjö Bostäder som vill utreda hur tillgängligheten och framkomligheten ser ut i deras lägenheter. Arbetet pågår under två veckors tid och omfattar lägenheter inom Växjö Bostäders bestånd över hela staden.  

 IMG 20181003 184211650 HDR

 

För mer info kontakta Urban Utveckling

Urban Utveckling på Gottsunda Hiphop

Urban Utveckling genomför just nu en boendedialog i Valsätra på uppdrag av fastighetsägaren och hyresvärden D.Carnegie som ska bygga om och utveckla gårdarna i bostadsområdet. Dialogens syfte är att få fram hur de boende tänker kring utemiljön, vad de uppskattar idag, hur de använder områdets möjligheter och vad de saknar. Resultatet av dialogen kommer att blir ett underlag för Topia landskapsarkitekter som sen ska gestalta hur området kan utvecklas. Nyckelord är trygghet, trivsel och jämställdhet och målet är att skapa mer liv och gemenskap i området, med särskilt fokus på kvinnor och tjejer. Tanken är att utvecklingen av utemiljöerna ska bidra till att lyfta hela Valsätra som område. För att fånga in de ungas perspektiv deltog Urban utveckling på Gottsunda Hiphop, en två-dagars festival som med hiphopen som redskap vill främja unga människors kreativitet, skaparglädje och möjlighet att ta plats i det offentliga rummet och samtalet. Besökarna fick möjlighet att på en karta sätta gröna prickar på platser som dom tycker är bra och röda på platser som kan förbättras. Prickandet på kartan skapade kontakt och ledde till samtal generellt om utemiljön i Valsätra; vad som är bra och vad besökarna saknar.

För mer info kontakta Urban Utveckling

DSC00837