Boendedialog i Jordbro

D. Carnegie har fått beviljat stöd från Boverket till upprustning av utemiljön kring deras fastigheter i Jordbro, Haninge. Urban Utveckling genomför boendedialog som ska fungera som underlag för de åtgärder som kommer att ske inom fastigheternas utemiljöer. Dialogens syfte är att få fram hur de boende reflekterar över sin utemiljö, det vill säga vilka värden som uppskattas, vilka som saknas och hur utemiljön används av de boende idag. Som en del av processen genomfördes tisdagen den fjärde september en uppsökande dialog, på plats inom en av tre fastigheter. Den uppsökande dialogen var välbesökt och fick med sig ett strålande väder. Ytterligare uppsökande dialoger kommer att ske den 10:e respektive 13:e september inom de två andra fastigheterna.  

För mer info kontakta Oliver Berger.

IMG 7096

Tillgänglighetsinventering i Strömsunds kommun

Urban Utveckling har genomfört en tillgänglighetsinventering av Strömsunds Hyresbostäders bostadsfastigheter för att kartlägga vilka bostadshus som är lämpade för personer med rörelse och/eller synnedsättningar. I inventeringen har framkomligheten och orienterbarheten i trapphus, källare, vind samt kvarterens utemiljöer bedömts. Inventeringen ska ge Strömsunds Hyresbostäder ett underlag för hur de kan arbeta strategiskt med tillgänglighet i sitt fastighetsbestånd, och ge ett informationsstöd till bostadsförmedlarna när hyresgäster efterfrågar ett tillgängligt boende.

För mer information kontakta Daniel Nilsson.

Stromsund inventering

"Boendedialog för trygghet, gemenskap och aktivitet!"

Mycket roligt tycker vi att det är att läsa om de workshoppar som vi anordnade tillsammans med Trelleborgshem och hyresgästföreningen inför upprustningen av Fagerängen i Trelleborgshems senaste årsredovisning från 2017! 

Trelleborgshem

Utställning av skisser på Fagerängsdagen

Den 25 maj hölls Fagerängsdagen i strålande solsken i Trelleborg. Urban Utveckling var där och visade upp skisser på förnyelsen av de innergårdar som vi och Trelleborgshem höll dialog med de boende om i april. Nu fick vi chans att visa om vi hade tolkat de boendes förslag, önskemål och synpunkter rätt.

Fagerangsdagen

Boendedialog i Emmaboda uppmärksammas

I tisdags kväll (15/5) genomförde Urban Utveckling tillsammans med Emmaboda Bostads ett dialogmöte om utemiljön vid kvarteret Linnéan. Hyresgästerna bjöds in att komma med förslag och berätta om hur de tycker att utemiljön fungerar idag, först genom att vi gick en promenad i kvarteret och därefter en mini-workshop i kvarterslokalen. Lokaltidningen har uppmärksammat dialogmötet i en artikel som går att läsa här: http://24emmaboda.se/2018/05/15/boenden-fick-tycka-till-om-linnean/

Unknown 1