Urban Utveckling på "Råd för framtiden"

Urban Utveckling har den 3 – 4 april deltagit på konferensen Råd för framtiden som arrangeras av Brottsförebyggande rådet (Brå) och ställt ut en poster för projektet ”Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö”. Konferensen ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg, där Tobias Karström som har producerat postern blev inbjuden till att presentera projektet. Projektet finansierades av BRÅ och är en fallstudie av tio olika förortscentrum med varierad storlek och karaktär. Fallstudien använde sig av flera metoder så som sammanställning av brottsstatistik, observationer och intervjuer. Syftet var att skapa ett ramverk för hur fastighetsägare och centrumägare kan arbeta brottsförebyggande med hjälp av fysiska åtgärder.

Konferensen har haft ett stort fokus på ”Business Improvement Districts” (BID), vilket är ett av Urban Utvecklings större affärsområden. Urban Utveckling har besökt Gamlestaden, där det finns ett BID och lyssnat på Barbara Askins som har presenterat utvecklingen i stadsdelen Harlem i New York och hur BID:s som samverkansform har möjliggjort utvecklingen. Vidare har Helena Holmberg, BID-samordnare i i BID Gamlestaden presenterat hur fastighetsägarföreningar systematiskt bidragit till att göra utsatta områden attraktivare och tryggare.

Läs rapporten Brottspreventiva och Trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö i sin helhet här

 

 Namnlös

Bilder från konferensen

Urban Utveckling nätverkar med Lunds universitet och CASE

Sverige har många kommuner med en växande andel äldre. Det finns och kommer att finnas ett ökat behov av att befintliga bostäder anpassas så att de blir trygga och funktionella för äldre. Parallellt med detta är det en utmaning för många kommuner att bygga nya bostäder som kan efterfrågas av äldre.

I ett sådant läge finns det anledning att se över hur det befintliga bostadsbeståndet kan utvecklas ur ett äldreperspektiv, något som vår erfarenhet visar att det ofta finns goda möjligheter för utan att det behöver innebära större kostnader för vare sig fastighetsägare eller kommun.

Vi bjöd in Oskar Jonsson, Fil. Dr i Industridesign vid Lunds universitet till oss för att berätta om sitt arbete inom det tvärvetenskapliga forskningsmiljön CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) som utvecklar kunskap om stödjande miljöer för den åldrande befolkningen. Just nu pågår där ett arbete med att utveckla ett webbaserat system som ska kunna användas som ett beslutsstöd för att utvärdera tillgänglighet i boendet i förhållande till individens funktionsförmåga. Syftet med systemet är att vid bostadsförmedling kunna uppnå en förbättrad bostadsmatchning för personer som behöver en anpassad bostad, och att på ett systematiskt och objektivt sätt kartlägga bostadsbeståndets förutsättningar att möta den åldrande befolkningens behov.

Läs mer om det aktuella forskningsprojektet här

 

Vi ser med stort intresse fram emot att följa Oskars arbete och utvecklingen av de projekt som bedrivs inom CASE vid Lunds universitet. 

56334684 363234260955922 7415044179350257664 n

 

Att utvärdera målsättningar i stadsdelsutvecklingsprojekt

Hur utvärderar man något abstrakt som ett stadsdelsutvecklingsprojekt som framförallt vill stärka social hållbarhet och kollektiv förmåga? Urban Utveckling har med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder utvärderat Stockholmshem lokala stadsdelsutvecklingsprojekt "Bagarmossen Smartup" vision, effekt- och projektmål. Projektet drevs mellan 2014 och 2017 med målet att främja en hållbar och positiv utveckling i Bagarmossen, genom att på olika sätt stötta befintliga lokala engagemang och intressen.

Statistik svarade på om de mätbara målen uppfyllts och gav indikationer på hur området förändrats medan kvalitativa metoder som observationer, platsbesök och intervjuer gav en djupare förståelse för hur delprojekten påverkat stadsdelen och uppfattats av deltagarna och Bagisborna själva.

Projektet har givit oss viktiga lärdomar om hur man kan formulera målsättningar och utvärdera stadsdelsutvecklingsprojekt. Vi hoppas att vårt arbete bidrar till insikter gällande hur man som bostadsbolag kan arbeta kunskapsbaserat och mer effektivt med stadsutveckling, social hållbarhet och kollektiv förmåga. 

 

Utställning av Malörtens innergårdar i Trelleborg

Igår höll vi en utställning hos Trelleborgshem i bostadsområdet Malörten som står inför en större omgestaltning av innergårdarna. Samtliga hyresgäster i området bjöds in för att granska våra gestaltningsförslag och för att jämföra med vad de själva föreslog vid de workshops som hölls förra månaden. Deltagarna visade ett stort intresse och engagemang för de nya förslagen gällande gårdarnas utformning. Nu jobbar vi vidare utifrån deras synpunkter innan färdiga underlag tas fram till anläggning. 

 

DSC01132

Urban Utveckling medverkar på Brottsförebyggande rådets konferens!

Den 3 – 4 april 2019 ställer Urban Utveckling ut projektet "Brottsförebyggande och Trygghetsfrämjande aspekter av byggd miljö" på konferensen Råd För Framtiden som anordnas av Brottsförebyggande rådet (Brå) på Svenska Mässan i Göteborg.

Hur skapar man egentligen trygghet i stadsrummet? Projektet, som är en studie av tio förortscentrum i Stockholm, handlar om hur den fysiska miljön på många sätt kan spela en stor roll för hur brott uppstår i centrummiljöer.Tobias Karström, samhällsplanerare på Urban Utveckling kommer delta på plats och ställa ut poster som presenterar huvuddragen i projektet.