Urban Utveckling planerar jämställd skolgård i Linköping

Urban Utveckling har tagit initiativ till projektet Jämställd skolgård i Skäggetorp som är ett av fyra projekt i den här vändan som fått stöd av boverket för att utveckla jämställda offentliga miljöer. Projektet går ut på att tillsammans med eleverna planera och designa en mer kreativ, stimulerande och jämställd utemiljö. Fokus ligger på dialog, utbildning, mötesplatser, pop-up-design och integration. Projektet är tänkt att i så stor utsträckning som möjligt integreras i läroplanen. I arbetsgruppen ingår förutom elever och lärare från Skäggetorpskolan, geografer och samhällsplanerare från Urban Utveckling, samt landskapsarkitekter från Urbio. För mer info kontakta Johan Wahlgren.

Områdesbeskrivningar, FastPartner

På uppdrag av FastPartner har Urban Utveckling arbetat fram områdesbeskrivningar för företagsområdena Frösunda i Solna, och Lunda i västra Stockholm. För mer info kontakta Johan Wahlgren.

Inventering av lokal, Ung Cancer

Urban Utveckling har på uppdrag av Ung Cancer genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder i deras lokal i Göteborg. Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar för att stötta unga vuxna som drabbas av cancer eller är närstående till någon som haft eller har cancer. Gå gärna in på deras hemsida www.ungcancer.se. För mer info om tillgänglighetsfrågor kontakta Daniel Nilsson.

vi stottar uc