Vi har en unik erfarenhet i att utveckla, bygga upp och projektleda arbetet i BID-inspirerade fastighetsägarföreningar

 

BID-inspirerad samverkan 

Vi på Urban Utveckling är unika i vår erfarenhet att bygga upp och utveckla BID-inspirerade fastighetsägarföreningar samt att driva arbetet i föreningarna framåt. Vi har tagit fram förstudier och varit med under grundandet av flera föreningar. De fyra BID inspirerade fastighetsägarföreningar som finns i Stockholm bemannas också av våra medarbetare som delar sin tid mellan projektledarskap i föreningarna och våra övriga uppdrag.

Vad? Business Improvement Dictricts (BID), uppkom i Kanada och USA på 70-talet och är numera en välbeprövad samverkansform för utveckling och förvaltning av stadsmiljöer. Att som fastighetsägare formalisera samverkan i en BID-inspirerad Fastighetsägarförening har både ekonomiska fördelar och stärker långsiktig och hållbar områdesutveckling. I Sverige finns ett flertal liknande föreningar varav fyra i Stockholmsområdet som arbetar för att uppnå säkrare, tryggare, trivsammare och mer attraktiva stadsdelar och därmed öka värdeutvecklingen på fastigheterna.

Varför? Ett välskött bostadsområde skapar trygghet och välmående hyresgäster. Ofta sköts bostadsmiljön av olika aktörer och att genom att sudda ut fastighetsgränser och arbeta tillsammans kan man gemensamt höja nivån på hela området. Exempelvis kan man genom gemensam upphandling av sådant som sophämtning, skadedjursbekämpning och parkeringsbevakning lyfta intrycket och stärka tryggheten i hela området samtidigt som det ger ekonomiska fördelar. En förening skapar också en plattform för olika typer av samarbeten, både fastighetsägare emellan och med andra aktörer som då får en tydlig och mer handlingskraftig medpart.

Fastighetsägare kan också välja att tillfälligt samverka med varandra, och med andra aktörer som exempelvis kommunen eller polisen, för gemensamma insatser mot en uttalad problematik som exempelvis felparkering, städning eller tillfälliga ordningsproblem.

Exempel på tjänster:

• Förstudie om möjlig uppstart

• Inrättande av ny förening

• Drift av förening eller projektledning av delar av en fastighetsägarsamverkan

• Utvärdering av effekter i befintliga föreningar

• Samverkan utan förening

• Föreläsning om att starta och driva en BID-inspirerad samverkan

 

Kontakta info@urbanutveckling.se för mer information.

 • Stockholms stad logotyp svart
 • krokomsbostader
 • Boverket-logo-250
 • Logo-Hedemorabostader
 • nybo-logga
 • LesseboHus logoCMYK
 • stockholmshemprod
 • SB logo cmyk
 • Sundbyberg FB Halm
 • NCC logo
 • balder-logo
 • Skelleftea kommun
 • Locum bla
 • Barkehus
 • rattvik logga
 • nynashamns
 • FastiJarva cmyk3
 • Botkyrka kommun-logo-print
 • oporten logo retina
 • hudiksvallsbostader logotype
 • Logo Orsa
 • mellerud
 • Telge
 • Lekebergs Bostader
 • emmaboda
 • Logo-saterbo 1
 • 2d
 • Tierpsbyggen logotype
 • JarfallahusLogo352px
 • malmoe
 • 1c
 • Karlskogahem logo 2 RGB 300
 • Peab
 • Storfors Kommun
 • hudd logo fyrf sve
 • D-Carnegie-Co-Logotyp-RGB-JPG
 • olofstromshus
 • HUGEloggo
 • fastpartner-1
 • loga-ragfast
 • SaeBO-logo
 • 1d
 • arvikafastighetsab
 • tmr stockholm
 • havafast-logga
 • Botkyrkabyggen
 • riksbyggen
 • stockholm the
 • jarfalla logo
 • ncc logo
 • hultsfred logo
 • stangastaden logga