Sök
Stäng denna sökruta.

Boendedialog i Fredriksbergsparken

Parkbad rustas upp med hjälp av medborgardialoger

Bakgrund: Fredriksbergsbadet på Råby i Västerås brann en sommarnatt ned, vilket skapade frågor kring hur platsen ska se ut i framtiden. Västerås stad och Mimer identifierade ett behov av en fortsatt mötesplats för boende i området och Urban Utveckling fick i uppdrag att bistå Mimer i att hitta en ny funktion för platsen. Syftet var att arbeta fram ett förslag till en alternativ funktion för Fredriksbergsbadet som bidrar till bland annat ökad upplevd trygghet, aktivitet och lekfullhet samt till gränsöverskridande möten.

Metod: Människor som bor och rör sig på en plats dagligen har en djupare förståelse för hur platsen fungerar, vad som saknas och vilka behov som finns. Med detta i bakgrund beslutade vi att genomföra dialoger i tre steg.

  • Observation & spontanintervjuer. Med syfte att förstå platsens förutsättningar och hur människor använder området. Spontanintervjuer genomfördes även för att få en bild av hur boende ser på området och vad de har för behov.
  • Enkät. En enkätstudie genomfördes i samband med en bussutflykt för hyresgäster anordnad av Hyresgästföreningen. 17 kvinnor och 8 män deltog.
  • Drop-in dialog. Dialogtillfälle för hyresgästerna i området anordnades för att diskutera hur invånare skulle vilja att Fredriksbergsparken utvecklas i framtiden.

Dagens problematik. Många boende menar på att de trivs väldigt bra i området och att de uppskattar lugnet, grönskan och närheten till service och bra förbindelser. Men många pekar också på olika brister som finns i området. Barn och ungdomar har inte så mycket att göra, vilket bidrar till häng och skadegörelse. Begränsad belysning och mopedkörning i området bidrar också till otrygghet.

Framtiden. De boende har många idéer på hur Fredriksbergsparken kan utvecklas i framtiden. De ser ett stort behov av mötesplatser för unga som gamla där specifikt ett kvinnocafé önskas. Hundrastgård, utegym, sittplatser och lekplatser är några exempel på aktivering som önskas på platsen. Utöver det önskas bättre belysning, blomlådor och mer social närvaro för att öka tryggheten i Fredriksbergsparken.

Resultat: Utefter medborgardialogen föreslog Urban Utveckling bland annat en vattenlekplats med fontäner och interaktiv vattenlek som kan användas på sommaren. Även kompletteringar av sittplatser och en scen i den gamla amfiteatern som kan utnyttjas av olika typer av aktiviteter. Utöver det föreslogs en rutschkana, grillmöjligheter samt främjandet av den lokala konsten i olika konstprojekt. Under vintern skiftas parken till en plats som aktiveras av pulkaåkning och skridskoåkande.

Är ni nyfikna på att veta hur Fredriksbergsparken ser ut idag? Se videon nedan för att se hur det fina resultatet blev!

Kontaktperson för uppdraget

Khadija Ali

Khadija Ali

Konsult social hållbarhet

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!