Boendedialog i Fornhöjden

Hembla utvecklar boendemiljöer i Fornhöjden!

 2017 beviljades Hembla ekonomiskt stöd från Broverket för att genomföra upprustningar av utemiljö på fastigheten Topasen 6 i Södertälje. Genom att upprusta utemiljöerna skulle aktivitet och social gemenskap i området öka, och långsiktigt bidra till att minska den socioekonomiska utsattheten på platsen. 

För att säkerställa att upprustningarna av utemiljöerna mötte boendes önskemål och förväntningar, anlitades Urban Utveckling för att genomföra och sammanställa boendedialoger. Genom att anordna dialoger kunde projektet även leva upp till Boverkets krav på att boende skulle engageras och få vara delaktiga i utformningen av boendemiljöerna. 

För att nå så många boende som möjligt användes flera kanaler för att nå ut med inbjudan – Hemblas hemsida, Facebooksida samt via trapphusmeddelande. Totalt deltog ca 40 personer, som alla engagerade sig, och delade med sig av sina synpunkter och åsikter. Under dialogen visades skisser för projektet upp, och boende fick lyfta sina synpunkter rörande detta. 

Efter genomförd dialog sammanställde Urban Utveckling vad som framkommit bland de boende. Olika gruppers frågor lyftes, så som barnens önskan för fler och större lekutrymmen. Baserat på det insamlade och sammanställda materialet kunde Urban Utveckling ge rekommendationer till Hembla för upprustningen. Resultaten kan ses nedan.  

 

Kontaktpersoner för projektet:

Medarbetare Anna på Urban utveckling

Anna Molin

Konsult social hållbarhet / Projektledare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande projekt? Hör av er!