Sök
Stäng denna sökruta.

Detaljplanering (DP)

I Sverige har kommunerna planmonopol vilket innebär att de ansvarar för planläggningen av mark och vatten. När något nytt ska byggas ska en detaljplan göras. För att skapa en detaljplan genomförs flera steg i den så kallade planprocessen, vilken regleras i Plan- och bygglagen (PBL).

Läs mer om detaljplanering i “Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från Boverket.
Du kan själv söka på gällande detaljplaner inom Stockholm stad genom Bygg och plantjänsten.