Sök
Stäng denna sökruta.

Egna hem

I slutet av 1800-talet blev det populärt att flytta från städernas centrum och ut till villor i mer perifera områden. Till en början var det de mest förmögna som flyttade men i början av 1900-talet kunde medelklassen göra detsamma tack vare det så kallade ”egnahemsområdena”. Staten inrättade en så kallad ”egnahemslånefond” som innebar att de som ville bosätta sig i egna hem utanför centrum beviljades lån. Syftet med detta var att skapa arbete och bostäder till en växande befolkning samt underlätta arbetarnas bostadssituation.

Källa: Dahlberg, Gun-Britt & Ödmann, Ella, Stadsutveckling och planering i Sverige, Läromedelsförl. i samverkan med Byggforskningen, Stockholm, 1969-1970