Ekologisk flykting

Ekologisk- eller miljöflykting, syftar till en person som tvingas fly från sitt hemland på grund av miljöskäl, till exempel markförstöring eller resursbegränsning.

Ekologiska flyktingar har ofta svårt att få uppehållstillstånd i Europa efter en flykt från sin ekologiskt barskrapade hemort, detta trots att Europa kan ha bidragit till miljöförstöringen. Ett sådant exempel är fiskeflottan i haven utanför Afrikas västkust, där Spanien och Portugal tömmer haven på fisk. Länderna i Europa är även stora bidragsorsaker till klimatförändringarna i och med utsläpp av växthusgaser.

I Sverige är det möjligt att få skyddsstatus om flykten orsakats av naturkatastrofer. Problem uppstår emellertid när det gäller miljöflyktingar eller ekologiska flyktingar då de inte räknas och klassas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention. Därav råder även svårigheter med att uppskatta antalet personer som är ekologiska flyktingar. Viss fakta visar att det fanns 25 miljoner flyktingar 1997 och annan fakta visar att det är 250 miljoner personer som varje år påverkas av naturkatastrofer och att siffran därför borde vara högre.

 
Källa: Olsson & Vilhelmson 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.