Ekonomisk flykting

Person som flyr sitt hemland på grund av fattigdom.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.