Ekonomisk karta

Den ekonomiska kartan är en historisk karta som tillsammans med den gula kartan är nu ersatt med fastighetskartan i skala 1:10 000. Den ekonomiska kartan fungerar som ett register över fastigheter, bostadsbyggnader, ortsnamn med mera, från 1936–1978.

Fastighetskartan visar precis som tidigare; markanvändning samt resurser som skog, äng och bebyggelse. Även administrativa gränser så som olika fastigheter och vägar är utplacerade.

 

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Lantmäteriet (u.d)