Ekonomisk karta

Den ekonomiska kartan tillsammans med den gula kartan är nu ersatt med fastighetskartan i skala 1:10 000

Kartan visar precis som tidigare; markanvändning samt resurser som skog, äng och bebyggelse. Även administrativa gränser så som olika fastigheter och vägar är utplacerade.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.