Boendedialog i Storvreten

Botkyrkabyggen genomför medborgardialog i Storvreten

Botkyrkabyggen beviljades år 2019 ekonomiskt stöd från Boverket för upprustning av utemiljö i socioekonomiskt utsatta områden. Stödet användes till att utveckla utemiljön på sju fastigheter i Storvreten, Botkyrka. Syftet med de beviljade stödet och upprustningen av utemiljön var att skapa attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer som stimulera till aktivitet och social gemenskap.

Urban Utveckling anlitades av Botkyrkabyggen för att genomföra dialog med boende på fastigheterna. Dialogarbetet genomfördes tillsammans med Botkyrkabyggen och syftade till att lyssna in till hyresgästernas synpunkter, och utifrån det formulera åtgärdsförslag för att utveckla utemiljön i enighet med syftet av det ekonomiska stödet från Boverket. Genom att engagera de som bor och verkar i området, kunde utemiljön utvecklas i en riktning som svarar på medborgarnas behov och förutsättningar. Dessutom bidrar dialogen till ökad känsla av delaktighet och tillhörighet i bostadsområdet genom att de boende får samskapa utemiljön med fastighetsägaren. 

För att kunna få de boendes synpunkter på gårdarna genomfördes två dialoger. Till det första dialogtillfället bjöds samtliga boende på fastigheterna in. I en strävan efter att fördjupa diskussionerna och förslagen som inkommit under dialogen, bjöds gårdsambassadörer för fastigheterna in till lokalen vid torget till ett andra dialogtillfälle. Baserat på det insamlade och sammanställda materialet kunde Urban Utveckling ge rekommendationer till Botkyrkabyggen för upprustning av utemiljön på respektive fastighet. Resultaten kan ses nedan.  

Kontaktpersoner för projektet:

Medarbetare Gustav på Urban utveckling

Gustav Franchell

Konsult social hållbarhet

Bilder

före1efter1
före2efter2

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande projekt? Hör av er!