Sök
Stäng denna sökruta.

TJÄNSTER FÖR

Rådgivning för ökad trygghet

På Urban Utveckling har vi i över femton års tid arbetat med och för fastighetsägare för att främja attraktivitet, trivsel och trygghet i områden med socioekonomiska utmaningar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Den utomhusmiljö som fastighetsägare äger och förvaltar är ofta en viktig del av de boendes hemmiljö. Därför har fastighetsägare en viktig roll i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på områdesnivå. Genom att investera i säkra och väl underhållna bostadsområden kan fastighetsägare minska risken för brott och skapa en trygg och attraktiv miljö för boende. Åtgärder såsom upprustning av utemiljöer, förbättrad belysning, låssystem och samarbeten med den lokala polismyndigheten kan bidra till att öka den upplevda och faktiska säkerheten. En trygg miljö leder till ökad trivsel hos de boende och en ökad attraktivitet i området i stort. På så vis skapar investeringar i i trygghet en positiv spiral där alla parter – fastighetsägare, hyresgäster och samhället i stort – drar nytta.

Vi på Urban Utveckling kan bidra till ert arbete med trygghet och brottsförebyggande i alla olika stadier av utveckling, implementering och utvärdering. Genom ett stort antal tidigare uppdrag har vi erfarenhet både från analysuppdrag och från det dagliga arbetet i de fastighetsägarföreningar vi projektleder och arbetar i. Utöver ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi sociala och kulturella perspektiv för att utifrån de boendes upplevelser utveckla trygghet och tillit.

Vill du veta mer om hur vi tillsammans kan arbeta med trygghet och brottsförebyggande i din organisation? Hör av dig och boka ett förutsättningslöst möte med en av våra experter!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just er?

Hör av dig till oss via kontaktformuläret nedan, eller ta kontakt med en av våra duktiga medarbetare under kontaktsidan.

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar mer om era behov.

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.