Ett tryggt och hållbart Fittja för alla

Ett tryggt och hållbart Fittja för alla

Botkyrkabyggen arbetar kontinuerligt med utvecklingen av Fittja. Urban Utveckling involverades i arbetet från och med 2019 och har framför allt arbetat med en av de mest utsatta platserna i Fittja. Förändringen av utemiljön fokuserades kring en plats där ett behov av ökad trygghet och trivsel i utemiljön hade identifierats; Parkeringsplatsen på taket av Ungdomens hus.

Idag upplever såväl Polisen som Botkyrkabyggen att platsen har fått en ökad trygghet, med lägre kriminalitet och högre jämställd tillgång till ytorna. En kommunpolis kommenterar utvecklingen och säger: Vi tycker att situationen har blivit bättre efter ombyggnationen där vi ser att platsen utnyttjas av rätt målgrupper och människor i alla åldrar. Förut var platsen en knytpunkt för kriminella med sina fordon som kunde bevaka området från platsen. Vi har lättare idag att kontrollera platsen när det inte är några bilar som är parkerar där.  Detta är en uppfattning som även delas av Botkyrkabyggens Bosociala chef. 

En förutsättning för att denna positiva utvecklingen kunde ske var att boende och verksamma i området involverades i arbetet. Detta gjordes genom boendedialoger, som Urban Utveckling anlitades för att genomföra och sammanställa. Efter genomförda dialoger kunde Urban Utveckling ge rekommendationer för utveckligen av platserna. För att säkerställa ett representativt material, användes en rad olika metoder för att nå särskilda grupper. Medborgardialoger genomfördes i fem olika moment; dialog på öppna förskolan, dialog med handlare runt parkeringsplatsen, dialog med ungdomar, dialog med övriga boende och intresserade, och genom kvällsinventering av de utsatta platserna. Genom dessa metoder kunde Urban Utveckling samla in olika perspektiv på bostadsområdets utmaningar och utvecklingsmöjligheter. 

Utifrån de byggnadsmässiga förutsättningarna på respektive plats, befintliga utmaningar och de boendes synpunkter, tog Urban Utveckling fram rekommendationer för åtgärdsförslag åt Botkyrkabyggen. Urban Utvecklingen rekommenderade att parkeringsplatsen skulle aktiveras och förses med lekplats och grönska för att skapa en plats som attraherar människor och därmed bidrar till naturlig övervakning av platsen. På den före detta tennisplanen rekommenderades en plats för sport och aktivitet för ungdomar. Genom att förlägga aktiviteter som vänder sig till ungdomar till ytan vid tennisplanen, finns det en möjlighet att förflytta samlingar av ungdomar från parkeringsytan längre bort från centrumets otrygga miljö.

 

Urban Utveckling är glada att kunna bidra till utvecklingen i Botkyrka tillsammans med Botkyrkabyggen. Om vårt samarbete med Botkyrkabyggen säger bolagets bosociala chef såhär:  
 
De gånger jag har haft kontakt med Urban Utveckling har kommunikationen både på plats och via telefon varit snabb, tillmötesgående och man får svar på det man undrar. Bra kommunikation i alla steg.

Se filmen om när Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen, står i den nya parken där det tidigare var en parkering och berättar hur projektet bidrar till att uppfylla delmål i Agenda 2030.

Kontaktperson för uppdraget

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!