Ett tryggt och hållbart Fittja för alla

Parkeringsplats i Fittja omplanerad till social umgängesyta

Uppdrag: Urban Utveckling har arbetat med Botkyrkabyggen i alla Botkyrkas utsatta områden. I Fittja har vi arbetat med en av de platser som var mest  mest brottsbelastad. Inom projektet “Ett tryggt och hållbart Fittja för alla” fick Urban Utveckling i uppdrag att förändra utemiljön på en parkeringsplats belägen på taket av Ungdomens hus eftersom det fanns ett mycket stort behov av att öka tryggheten på platsen. Platsen användes av kriminella som skapade stor otrygghet i området. 

Boendedialoger  Genomfördes i fyra olika moment för att uppnå ett så representativt resultat som möjligt.

  • Dialog på öppna förskolan
  • Dialog med handlare runt parkeringsplatsen
  • Dialog med ungdomar
  • Dialog med övriga boende och intresserade

Platsinventering  Inventering av de utsatta platserna genomfördes kvällstid för att få ökad förståelse kring otrygga platser och belysning. En kartläggning utfördes därefter av mörka platser. 

Genom att utgå ifrån de byggnadsmässiga förutsättningarna på respektive plats, befintliga utmaningar och de boendes synpunkter har Urban Utveckling samlat in olika perspektiv på bostadsområdets utmaningar och utvecklingsmöjligheter och tagit fram rekommendationer och åtgärdsförslag. 

Resultat: Urban Utveckling rekommenderade hur platsen skulle aktiveras och förses och hur aktivitetsytor skulle attraherar boende att använda platsen och därmed bidra till naturlig övervakning. Omvandlingen har gett det resultat som önskades gällande attraktivitet och trygghet. Polisen och Botkyrkabyggen upplever numera att ytorna används mer jämställt, att tryggheten ökat, och att kriminaliteten är lägre på platsen. Platsen kallas idag Regnbågsparken. 

Regnbågsparkens dag: Några år efter Urban Utvecklings uppdrag lyfter Botkyrkabyggen fram Regnbågsparken som ett bevis på att det går att påverka en plats och mötas i en god gemenskap. För att manifestera detta har  Regnbågsparkens dag införts, dagen är en manifestation för barns inflytande över områden där de växer upp. Arbetet med barnen och att erbjuda gratis aktiviteter är en del av Botkyrkabyggens arbete för ökad social hållbarhet. Läs mer om detta här

“Vi tycker att situationen har blivit bättre efter ombyggnationen där vi ser att platsen utnyttjas av rätt målgrupper och människor i alla åldrar. Förut var platsen en knutpunkt för kriminella med sina fordon som kunde bevaka området från platsen. Vi har lättare idag att kontrollera platsen när det inte är några bilar som är parkerade där.” – kommunpolis. En åsikt som även delas av Botkyrkabyggens Bosociala chef.

En förutsättning för att denna positiva utvecklingen kunde ske var att boende och verksamma i området involverades i arbetet. Vi på Urban Utveckling tackar alla inblandade för ett gott samarbete med ett framgångsrikt resultat!

“De gånger jag har haft kontakt med Urban Utveckling har kommunikationen både på plats och via telefon varit snabb, tillmötesgående och man får svar på det man undrar. Bra kommunikation i alla steg.” – Botkyrkabyggens bosociala chef

Se filmen om när Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen, står i den nya parken där det tidigare var en parkering och berättar hur projektet bidrar till att uppfylla delmål i Agenda 2030.

Före- och efterbilder på upprustningen av parkeringen ovanför Ungdomens hus i Fittja:

Kontaktperson för uppdraget

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!