Födelsetal

Mått som mäter fertilitet eller fruktsamhet hos en befolkning. Det allmänna födelsetalet får man genom att ta kvoten mellan antalet födda och den totala folkmängden i ett visst område. Förenklat räknas antalet födslar per 1000 invånare. Födelsetal kallas även nativitet.

Enligt Landguiden, Utrikespolitiska institutet var födelsetalet 2010 för Sverige 12, medan landet som toppade listan, Niger, hade 49. Landet med det lägsta födelsetalet var Tyskland med 8.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.