Gårdsupprustning i Husby

Boendedialog inför upprustning av utemiljön i Husby

Uppdrag: Urban Utveckling anlitades mellan 2017 och 2018 av Victoriahem för att hålla boendedialoger om upprustningen av utemiljön på tre större gårdar i fastigheten Halden 3 i Husby. Syftet med dialogen var att bättre förstå hur gårdarna fungerar för de boende och samtala med dem om vilka åtgärder och funktioner de ansåg lämpliga på gården.

Boendedialoger → För att fler boende skulle delta hölls boendedialogerna under dagtid där det bjöds på korv och dricka samtidigt som man kunde samtala med personal från Urban Utveckling och Victoriahem. Under dialogen fanns kartor där boende kunde visa upp platser som kunde kopplas till viktiga platser, bra/mindre bra platser, trygga/otrygga platser och platser som de boende vill utveckla. 

Samtal med aktivistgrupp → Under arbetets gång möttes motstånd kring upprustningen av en aktivistgrupp. Urban Utveckling bjöd in aktivistgruppen för att samtala om motståndet, där det visade sig att gruppen endast ville få sin röst hörd vilket de också fick.

Vid dialogtillfällena framkom det att flera boende upplevde otrygghet på gårdarna under kvällstid, olovlig bil- och mopedkörning samt ovälkommet häng. Många av de boende vågade inte gå ut på gården på grund av den kriminella verksamhet och det utlystes även en oro om att det inte skulle bli bättre av upprustningen. 

Resultat: Dialogtillfällena resulterade i ett rikt underlag kring vad de boende saknar i sitt bostadsområde som bidrog till att Victoriahem inte bara rustade upp bostadsgårdarna och utemiljön utan även gjorde en större upprusning av området där bland annat fasaderna uppdaterades vilket gjorde att området i sig fick ett väldigt stort ansiktslyft. 

Före- och efterbilder i Halden, Husby.

Kontaktpersoner för uppdraget:

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!