Gåtur

Gåtur är en metod som låter boende och/eller andra aktörer besöka utvalda platser med syftet att aktivt granska dem. Det ger också personerna en bra chans att berätta hur de upplever en plats i sin vardag eller i sin yrkesroll.

Gåturen planeras i förväg genom att en lämplig rutt med särskilda problemplatser markeras ut på karta och genom att frågor till deltagarna formuleras. Antalet deltagare kan varieras men generellt bör det inte vara mer än runt 10 personer och gåturen bör begränsas till cirka 1 h. Deltagarna behöver känna sig bekväma med att kunna berätta om sina upplevelser av de platser som besöks och om allt för många deltar kan det hämmas.

Gåturen ger detaljerade och individuella beskrivningar av hur en plats upplevs och används. Det materialet är värdefullt eftersom det bidrar med lokalkännedom om platsen och åtgärder kan sedan formas utifrån brukarnas perspektiv.