Sök
Stäng denna sökruta.

Generalplan

Generalplan är den tidigare benämningen på nuvarande översiktsplanen. Generalplanen, stadsplanen och byggnadsplanen ersattes alla av översiktsplanen och detaljplanen.

1987 tillkom den nya plan- och bygglagen som då ersatte den tidigare byggnadslagen, byggnadsstadgan och lagen om påföljder och ingripanden mot olovligt byggande. De tidigare lagarna träddes i kraft 1976. Lagen kom nu mer att inriktas mot planeringsprocessen och blev decentraliserad, det blev tydligare fördelning mellan stat, kommun och övriga. Genom detta förstärktes medborgarinflytandet och möjligheten att tycka till om ändringar i detaljplaner. Genom införandet av den nya lagen blev kommunerna tvingade att upprätta översiktsplaner för hela kommunen. Tidigare generalplanens planer fastställdes oftast inte då fastighetsägare hade möjlighet att utkräva ersättning om planen kom att påverka deras mark så att de inte kunde använda den som önskat.

Källa: Boverket 2012. Lagens utveckling.