God jul önskar Urban Utveckling

Det gångna året har varit ett spännande år på Urban Utveckling. Vårt arbete med att stärka områden med socioekonomiska utmaningar, skapa jämlika livsvillkor och bidra till inkluderande, trygga och säkra bostadsområden har fortsatt. Tillsammans med fastighetsbolag, kommuner och civilsamhället har vi utvecklat områden med socioekonomiska utmaningar över hela Sverige.

Under året har vi arbetat med många olika, spännande och lärorika uppdrag. Vi har stöttat fastighetsägare med analyser av tryggheten i den fysiska miljön, anordnat inspirerande utbildningsdagar, kartlagt sociala värden på såväl fastighetsnivå, som för hela kommuner, och tagit fram strategiska beslutsunderlag för utvecklingen av områden med socioekonomiska utmaningar. Vi har även fått en ny hemsida, kolla gärna och in läs mer om vårt spännande arbete!

Kolla in vår bildbank här!

Urban Utveckling vill tacka alla er som gett oss möjligheten att få vara med och utveckla platser runt om i hela Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta detta arbete tillsammans även nästa år.

God jul och gott nytt år önskar Urban Utveckling!

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.