Jämställd skolgård på Skäggetorpskolan, Linköping

Ett demokrati- och Jämställdhetsprojekt på Skäggetorpskolan i Linköping

Uppdraget: Linköpings kommun och Skäffetorpsskolan startade upp projektet “Jämställd skolgård” där syftet var att utveckla jämställda offentliga miljöer i Skäggetorp som bedöms som särskilt socialt utsatt av polisen. Urban Utveckling var, tillsammans med landskapsarkitekter från URBIO AB, ansvariga för projektledning och genomförande av projektet. 

Förhoppningen var att om eleverna själva är delaktiga i att utforma den fysiska miljön, skulle detta också stärka Skäggetorpsbornas vilja att värna om närmiljön samt minska förekommandet av skadegörelse på skolgården. Projektet utgick från dialoger och diskussioner eftersom jämställdhetsfrågor till övervägande del handlar om strukturella utmaningar och problem. 250 elever involverades och metoden genomfördes i flera olika steg.

  • Enkätstudie  Riktad till eleverna på skolan.
  • Observationer  Över hur flickor och pojkar använder skolgården.
  • Diskussioner i klassrummen  Gällande vad jämställdhet är och hur deras drömskolgård skulle se ut. 
  • Gåtur  Med tjejer från den lokala fritidsgården för att identifiera brister i utemiljön. 

Resultat: Projeketet resulterade i fysiska förändringar på skolgården tänkta att utgöra okodade miljöer efter elevernas inkomna förslag. Dessutom deltog eleverna i att utforma den nya skolgården för att stärka deras vilja att värna om platsen.

Kontaktpersoner för uppdraget:

Anna Molin 600px

Anna Molin

Konsult social hållbarhet / Projekledare

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!