Fastighetsägarsamverkan i Jordbro

Kontaktperson

Emelie Eriksson

Emelie Eriksson

Konsult social hållbarhet

Jordbro i samverkan

BID-modellen har blivit en allt mer populär samverkansform eftersom modellen har visat på goda resultat för att skapa en positiv utveckling på platser med socioekonomiska utmaningar. Modellen samlar fastighetsägare och lokala aktörer, för att gemensamt bidra till en positiv utveckling i området. En av platserna där BID har initierats för att skapa och bidra till en positiv områdesutveckling är Jordbro i Haninge kommun. 

Jordbro är en kommundel i Haninge kommun, söder om Stockholm. Området har mer än 11 000 boende och har kommit att karaktäriseras av sitt naturnära läge. Bebyggelsen består av en blandning av småhus och flerfamiljshus med öppna innergårdar. Området har historiskt haft socioekonomiska utmaningar och området har upplevts otryggt. På initiativ av Haninge Bostäder och Victoriahem, anlitades Urban Utveckling av Haninge kommun under 2020 för att kartlägga förutsättningar för hur fastighetsägarsamverkan kan bedrivas i Jordbro, och utifrån kartläggningen starta upp och processleda föreningen. 

2021 bildades fastighetsägarföreningen Jordbro i samverkan som arbetar aktivt med att driva och initiera olika typer av insatser som bidrar till ett tryggare och attraktivare Jordbro. Föreningen drivs av de fastighetsägare som finns i stadsdelen, i nära samverkan med Haninge kommun samt närings- och föreningslivet i Jordbro. Urban Utveckling driver det administrativa föreningsarbetet och agerar bollplank åt medlemmarna, vilket skapar utrymme för fastighetsägarna och de andra aktörerna att fokusera på insatser och processer som långsiktigt bidrar till ett tryggare och trivsammare Jordbro för alla invånare i Haninge kommun.   

Bilder från Jordbro

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!