Sök
Stäng denna sökruta.

Jordebok

Gamla tiders Fastighetsregister med uppgifter om markägare, gårdsstorlek, skatteförmåga mm.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.