Jordflytning

Vattenmättad jord som sakta rör sig utför en sluttning. Det kan inträffa när tjälen går ur det översta skiktet i jorden men finns kvar längre ner.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.