Jordmån

Övre delen av jordtäcket som påverkas av väder och vind, klimat, människor, vegetation och djur.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.