Kartor

Kartor är mycket användbart inom samhällsplanering. Kartor började användas för att lokalisera bland annat mat, vatten och djur. Funktionen av kartor är idag fortfarande den samma, att snabbt och enkelt kommunicera relevant information.

Den som ritar kartan, en kartograf, gör en grov förenkling av verkligheten när han eller hon skapar en karta. Detta kallas för att generalisera.

Olika kartor har olika syfte och det är kartografens uppgift att välja hur verkligheten skall generaliseras och framställas.

Läs mer om världens äldsta karta här.