Kollektiv förmåga

Kollektiv förmåga är sammanhållningen/tilliten mellan grannar, och förväntningar på att grannar ska agera mot gemensamma ordningsstörningar. Kollektiv förmåga kan också förstås som lokalsamhällstillit, eller kollektivets förmågor/ kapaciteter att se efter och ta hand om sitt bostadsområde, utifrån gemensamma normer och värderingar.Inom forskningen talas det även om egen förmåga och institutionell förmåga, som är nära sammanlänkat med kollektiv förmåga. De tre grundläggande förmågetyperna är bas för goda livsvillkor, och därmed sammanlänkade.

Se även Egen förmåga och Institutionell förmåga

Källa: Hallin, P-O, (2020) Utsatthetens orsaker, kap 3, i Gerell, Hallin, Nilvall och Westerdahl (2020) – Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet i. Mapius 26, Malmö Universitet

Urban Utveckling arbetar med hur man kan stärka den kollektiva förmågan