Sök
Stäng denna sökruta.

TJÄNSTER FÖR

Brottsförebyggande analysarbete

Vi på Urban Utveckling har i över femton års tid arbetat tillsammans med kommuner och olika kommunala aktörer för att främja trygghet och trivsel i områden med socioekonomiska utmaningar. Att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande är därför en av hörnstenarna i vårt arbete. Våra samlade erfarenheter kommer både från tidigare analysuppdrag och från det mer operativa arbetet som ingår i de fastighetsägarföreningar vi projektleder. Utöver ett renodlat brottsförebyggande arbete adderar vi sociala och kulturella perspektiv för att utifrån de boendes upplevelser utveckla trygghet och tillit.  

Vi arbetar med att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet på lokal nivå, genom att exempelvis genomföra förstudier för insatser, utbildningar och att sammanställa kunskap om insatser som kommunen är i behov av. Nedan listas några olika exempel på uppdrag vi genomför inom brottsförebyggande analysarbete:

  • Kartläggning av brottslighetens geografiska utspridning och/eller kartläggning av prioriterade målgrupper som kommunen avser att arbeta mot. 
  • Orsaksanalys genom evidensbaserade metoder inom såväl socialt som situationellt preventionsarbete. 
  • Ta fram handlingsplaner för att stötta kommunen med målsättning och utveckling av arbetsmetoder för kommunen. 
  • Initiera samverkansrutiner mellan kommuner, fastighetsägare, polis, näringsidkare och civilsamhälle.  
  • Utvärdera och följa upp brottsförebyggande arbete för att ta fram kunskap om vad som fungerar och hur andra kan använda sig av detta.

Vi använder en rad olika kvalitativa och kvantitativa analysmetoder och har god erfarenhet av att arbeta i områden med utmaningar utifrån riktlinjer från olika myndigheter. 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just er?

Hör av dig till oss via kontaktformuläret nedan, eller ta kontakt med en av våra duktiga medarbetare under kontaktsidan.

Vi tar gärna ett förutsättningslöst möte där vi diskuterar mer om era behov.

Se filmen nedan där vår kollega Tobias Karström närvarar på Brottsförebyggande Rådets konferens, Råd För Framtiden 2022, för att presentera en utredning av en brottsförebyggande insats i Järva. 

Låt oss jobba tillsammans!

Ring eller maila så diskuterar vi vad vi kan göra tillsammans.